Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunale bidrag gjennom OIK

Orienteringsloper_Foto_OIK.jpg

Idrettslag og særkretser og regioner kan søke om tilskudd fra Oslo kommune gjennom Oslo Idrettskrets. Muligheten for å søke åpner 1. april 2019.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30. april 2019. Det kan søkes fram til 1. juni, men da med en avkorting av eventuelt bidrag med 50%. Søknadsportalen (Samordnet rapportering) åpner 1. april.

Særkretser og regioner finner informasjon om sin ordning lenger ned på siden.

For idrettslag:

Søknadsprosedyre
Alle idrettslag som ønsker åsøke kommunale bidrag må gjøre dette gjennom "samordnet søknad og rapportering" til Idrettsforbundet. Det vil si at samme person som gjør rapporteringen til Idrettsforbundet kan søke om kommunale bidrag. Dette gjelder ikke søknad om refusjon av anleggs- og lokalleie (2A), se under.

Før du søker må du samle all nødvendig informasjon. Du må legge inn all informasjon i skjemaet med en gang. Det er ikke mulig å lagre for å fortsette senere.

Utlysningsbrev
Utlysningsbrev finner du her (kommer)

Retningslinjer
Retningslinjer finner du her. (nye for 2019 kommer medio februar)

Søknadsskjema
Søknadsskjema er kun tilgjengelig gjennom "samordnet søknad og rapportering". For en forhåndsvisning kan man klikke her (kommer) for en pdf av skjemets sider.

Søknadsskjemaet fungerer dårlig/ikke med safari på mac! Benytt annen nettleser.

Kvitteringsliste
Se status for din klubb. Liste over alle klubber som søker og/eller leverer dokumenter. Klikk her. (kommer fra midten av april).

 

Refusjon av anleggs- og lokalleie (2A)

For å søke refusjon av anleggs- og lokalleie (2A) må det sendes/leveres skjema med vedlegg til Oslo Idrettskrets. Vi ber om at søkere leser utlysningsteksten nøye og sørger for at dokumentasjonen som må følge søknadsskjemaet blir leveret sammen med skjemaet.

Les utlysningsbrev er det samme som over. (kommer)

Retningslinjer er de samme som over. (Nye for 2019 medio februar)

Søknadsskjema for 2A. (kommer 1. april)

Søknadsfristen 2019 er 30. april!

Skjema sammen med kopi av fakturaer som viser hva som er betalt og kopi av bekreftelser på at fakturaene er betalt, skal sendes/leveres til Oslo Idrettskrets (Ekebergveien 101, 1178 Oslo).

For særkretser og regioner:

Utlysningsbrevet finner dere her. (kommer)

Retningslinjene finner dere her.

Søknadsskjema for 2A finner dere over.

Link til søknadsskjema for øvrige ordninger finner dere her. (kommer)

 

Informasjonsmøte for kommunale bidrag og samordnet rapportering

Torsdag 4. april 2019 avholdes det et informasjonsmøte for kommunale bidrag og samordnet rapportering. Les mer og meld deg på her. (link kommer)

    Oslo kommunes idrettsstipend kan du lese mer om her.
    Søknadsfristen for stipend er 1. februar hvert år.

    Fra og med sent juni: Utbetaling av administrasjons- og driftstilskudd til idrettslag og til særkretser og regioner.

    Fra og med oktober: Utbetaling av alle de andre ordningene.