Stipend

Oslo kommunes stipend går til aktive idrettsutøvere eller administratorer for særlig fremtredende innsats sine områder.

For 2024 er fristen satt til 31.12.2023. Les statutter og avsnitter om praktisering før du søker.

Søknadsskjema finner dere nederst på siden. (Årets frist er ute).

Det er Oslo Idrettskrets som forvalter stipendiet for Oslo kommune.

Stipend kan søkes etter følgende statutter:

 

§ 1.
Oslo kommunes årlige idrettsstipendium kan etter søknad utdeles til aktive idrettsutøvere i alderen 17 til 25 år (fyller i tildelingsåret). Stipendiets hensikt er å oppmuntre unge lovende utøvere i starten av sin karriere. Stipendiet kan også utdeles til unge aktive idrettsutøvere som ønsker å utdanne seg til trenere for idretten i Oslo, f.eks. ved kurs og eventuelt videreutdanning innen- eller utenlands (ikke videregående opplæring ol.).


§ 2.
Stipendiet skal nyttes til formål som bør komme idrettslivet i Oslo til gode og til slik utdanning som nevnt i § 1.Det tildeles årlig inntil ti stipendier.


§ 3.
Stipendiet kunngjøres av Oslo Idrettskrets. Kunngjøringen skal ordinært finne sted omkring 1. desember før tildelingsåret. Oslo Idrettskrets har rett til å foreslå stipendiater som det ikke foreligger søknad fra.


§ 4.
Søknadsfristen er 31. desember.


§ 5.
De som mottar stipend fra Norges Idrettsforbund/Olympiatoppen kan ikke motta stipend. Stipendiet kan kun mottas en gang.

 

Praktisering

Ved de senere års tildeling har følgende praktisering blitt fulgt:

  • Det gis ikke stipend til utdanning ved idrettsgymnas og lignende.
  • Unge lovende utøvere/trenere som har prestert på et godt nivå, men som lover godt for framtiden har blitt prioritert.
  • Det søkes på et elektronisk skjema.
  • Utøveren/terneren kan enten søke selv eller så kan andre søke på vegene av denne.