Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ishaller

Ishockey fra Jordal Foto OIK.jpg

I Oslo finnes det 5 kommunale ishaller samt én privat ishall der kommunen disponerer noe istid.

Idrettens tid i de kommunale ishallene fordeles av Oslo Idrettskrets på vegne av Oslo kommune. Fordelingen gjøres hvert år i mai/juni etter retningslinjer vedtatt av kretsstyret. Følgende idretter har rettigheter i tildelingen: ishockey, kunstløp og kortbane skøyter.

Fordelingen gjøres i 3 steg: først fra OIK til den enkelte særidrett, så fra særidreten til en klubb med tilhørighet innenfor denne særidretten, og til slutt fordeles tiden på treningsgruppene innad i klubben. Idrettslag som ønsker tilgang på istid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir tildelt for sin respektive idrett.

Noe av tiden er også åpent for publikum -  se Oslo kommunes nettsider for mer informasjon.

Tiden på dagtid disponeres ikke av Oslo Idrettskrets. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Oslo kommune ved Bymiljøetaten.

Oversikt over ishaller

Fordeling for sesongen 2019/2020