Vi ønsker idrettsanlegg som aktive møteplasser

Selv om mange idrettslag eier idrettsanlegg, er de fleste anlegg eid av kommunen, og samspillet mellom idretten og kommunen er derfor avgjørende for en god og helhetlig anleggspolitikk.

Anlegg er viktige for å kunne tilrettelegge mye av idrettens aktiviteter. Anleggsdekning er skjevt fordelt i landet, og Vikeidretten har nest dårligst anleggsdekning. Det er spesielt i de tettbebodde områdene og kommunene som har lavest anleggsdekning.

En rapport fra Vista analytics viser at det er en klar sammenheng mellom investeringer i anlegg og fysisk aktivitet. Den økte fysiske aktiviteten gir samfunnsmessige gevinster i form av økt arbeidsinnsats og bedre helse.

Viken idrettskrets ønsker at flere barn, ungdom, voksne og eldre blir med i idretten. For å få til det trenger vi også å tenke på hvordan og hvilke typer anlegg vi bygger. Flere idrettslag har kommet langt og arbeider med å utvikle anlegget sitt slik at både organiserte og uorganiserte kan møtes.

Uten et tydelig krav om koordinering internt i kommunen påvirkes rammevilkårene for idretten, noe som igjen skaper utfordringer og dårlige muligheter til å utnytte idrettens positive samfunnsbidrag. 

Det er viktig at alle har mulighet til å delta i idrett. Det er derfor viktig at kommunen tilpasser idrettsanlegg etter paraidrettens behov for universell utforming.

Viken idrettskrets har laget en brosjyre som forklarer litt om hvordan og hvorfor en kan utvikle idrettsanlegg som aktivitet møteplasser.

I kunnskapsgrunnlaget i Viken idrettskrets anleggsstrategi fremkommer det at finansiering av anlegg er et viktig punkt. For å kunne få idrettsanlegg som aktive møteplasser må en både rehabilitere og bygge nye anlegg. Primært bør samfunnet bygge og finansiere idrettsanlegg. I de tilfeller dette ikke er mulig er en viktig forutsetning for å minske idrettslagenes kostnader, at kommunen tilrettelegger for billig lån gjennom Kommunalbanken. 

Vi trenger flere og bedre anlegg for å skape idrettsglede for alle.