Lånegaranti for lån i kommunalbanken

Lånegaranti for lån i kommunalbanken er et viktig punkt å få inn i partiprogrammene.

Lån fra kommunalbanken, for idrettslag som bygger anlegg, innebærer at de kan få en lavere rente enn de vil få fra private banker. Selv om noen idrettslag sikkert har en god kontakt med lokal bank, vil neppe alle idrettslag ha den kontakten. At kommunen åpner for dette vil også gjøre det mer likt for alle idretter i kommunen.

Ifølge Viken idrettskrets kommuneindeks har nedenstående kommune ikke denne ordningen.

Kommuner som ikke gir idretten lånegaranti lån fra kommunalbanken

Aremark

Bærum

Drammen

Enebakk

Flesberg

Fredrikstad

Frogn

Gjerdrum

Hemsedal

Hole

Hurdal

Hvaler

Indre Østfold

Jevnaker

Kongsberg

Krødsherad

Lier

Lunner

Lørenskog

Marker

Modum

Moss

Nesbyen

Nore og Uvdal

Rakkestad

Rollag

Rælingen

Råde

Sarpsborg

Sigdal

Skiptvet

Våler (Viken)

Øvre Eiker

Ås