Forskuttering utbetaling av spillemidler

En annen måte å minske kostnadene for idrettslagene er å forskuttere utbetalingen av spillemidler. Dette betyr at idrettslag ikke må oppta mellomfinansiering for å dekke kostnader som oppstår i det en begynner å bygge idrettsanlegget. Dette er i mange tilfeller lån med høyere rente.

Kommuner som ikke forskutterer spillemidler

Fredrikstad

Halden

Hurdal

Hvaler

Kongsberg

Krødsherad

Lørenskog

Marker

Modum

Moss

Nes

Nesodden

Nordre Follo

Nore og Uvdal

Rakkestad

Ringerike

Rollag

Rælingen

Råde

Sarpsborg

Sigdal

Skiptvet

Vestby

Våler (Viken)