Bryting1.jpg

Høring Spillemiddelsøknaden 2021

Søknad om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2021 skal sendes til Kulturdepartementet 20. oktober. Idrettsstyret skal behandle selve søknaden på styremøtet 15. oktober.

Alle idrettsråd i Viken IK er velkomne til å gi høringsinnspill og må sende disse til idrettskretsen innen fredag 18 september kl. 16.00.

Send høringsinnspillet til viken@idrettsforbundet.no.

Høringsdokumentene finner dere her (Høringer NIF, Alle høringsinnspill, inkludert referater fra innspillsmøtene, vil publiseres på denne siden.)

Eller her:

- Høring av spillemiddelsøknad 2021.pdf
- Høringsspørsmål - worddokument for enklere å svare på spørsmålene