Organisasjonshjulet.JPG

Ti tips for utvikling

Her følger 10 klubbutviklingstiltak som kan gjennomføres i høst

Høsten er en fin periode å bruke til utvikling, og til å forbedre aktivitetene og organiseringen i idrettslaget. Tipsene er hentet fra Studentidrettsforbundet.

 

Her følger 10 klubbutviklingstiltak (i tilfeldig rekkefølge) dere kan gjennomføre i høst

 1. Opprette/revidere klubbhåndbok

Har dere en klubbhåndbok? En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hvilke retningslinjer som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. Hyppige utskiftninger av tillitsvalgte, trenere og medlemmer gjør klubbhåndboka til et ekstra viktig hjelpemiddel i idretten. Se NIFs temaside om klubbhåndbok for malverk og inspirasjon!

 1. Book et digitalt møte med Vestland idrettskrets!

Ønsker du å bli bedre kjent med Vestland idrettskrets og hva vi gjør? Vil dere ha innspill til hvordan dere kan utvikle klubben? Eller kanskje vil dere vite litt mer om hva det innebærer å sitte i et styre i norsk idrett? 

Vi tar gjerne en samtale med dere digitalt om blant annet følgende temaer:

 • Velkommen til idretten: Organisasjonen og hvem som gjør hva.
 • En-til-en kurs i KlubbAdmin: Idrettens medlemssystem
 • Klubbens styrearbeid i praksis (miniversjon) – Får dere godt i gang med styrearbeidet.
 • Digitalt klubbesøk

Vi tar også gjerne andre bestillinger dersom det skulle være ønskelig! Ta kontakt med vestland@idrettsforbundet.no

 1. Opprett eller oppdatert årshjul

Har dere ikke et årshjul kan dere opprette dette gratis her. Har klubben et årshjul med viktige frister, interne og eksterne arrangementer, og andre begivenheter? Bruk tiden til å oppdatere dette!

NB: Husk å legge inn Samordnet søknad og rapportering (innen 30.april – åpnet 1. april), søknadsfrist for momskompensasjon (innen 15. august) og eventuelle tiltak fra kalenderen vår!

 1. Avstem budsjettet

Har dere oversikt over økonomien? God økonomistyring er en viktig forutsetning for å sikre god klubbdrift. Se NIFs temaside om økonomi for viktige prinsipper og malverk til økonomihåndbok! Vi har også kurs i økonomistyring, se mer her.

 1. God informasjonsflyt til/med trenere, utøvere og foreldre

Gode relasjoner med klubbens medlemmer og andre bidragsytere er viktig. Har dere lagt en plan for hvordan dere kommuniserer i deres klubb? Kanskje dette er en anledning for å ta tak i sosiale medier og nyhetsbrev for å motivere og inspirere. Kanskje dere kan få på plass trenerattest på alle trenerne i høst? Kanskje dette er en anledning til å fyre opp under engasjementet i nye ildsjeler i foreldregruppa.

 1. Digitalisere idrettslaget

Har idrettslaget en digital plattform til kommunikasjon, gjennomføring av styremøter og fillagring? Dette er en ypperlig mulighet til å teste ut digitale arbeidsmetoder. Idrettens Office 365 inkluderer Microsoft Teams som gir styret i idrettslaget disse funksjonene. 

 1. Oppdatere informasjon på nettsiden, KlubbAdmin og i Brreg.

Ligger det riktig kontaktinformasjon på idrettslagets hjemmeside, i KlubbAdmin og Brønnøysundregistret? Vi minner om at NIF ikke utbetaler midler til private kontoer – det er derfor viktig at det er idrettslaget kontonummer som står oppført i KlubbAdmin. Bruk tiden til å sikre god kommunikasjonsflyt inn og ut av idrettslaget!

 1. Gjennomføre «Bedre klubb»

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av idrettsforbundet, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Gjennom spørsmål til idrettslagets drift avdekkes hvilke områder idrettslaget bør utvikle seg på. Dette tar ca. 10 - 15 minutter, og resulterer i en rapport til idrettslaget.

 1. Gjennomføre et e-læringskurs i regi av NIF

Er du ny i idretten? Vi anbefaler «Innføring i styrearbeid for idrettslag» til alle nye tillitsvalgte!

Har idrettslaget ansatte eller tenker på å ansette anbefaler vi «Idretten som arbeidsgiver».

Det fins flere aktuelle kurs for trenere om verdigrunnlag, idrett uten skader, ernæring, antidoping og mer.

 1. Innarbeide retningslinjer og rutiner for håndtering av seksuell trakassering

Vi vet at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng. Det er viktig at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Vi anbefaler alle idrettslag å innarbeide retningslinjene og gjøre seg kjent med varslingsrutiner. Idrettslaget kan også ta i bruk Mitt Varsel, en gratis portal for håndtering av varsler.

 

Ønsker dere hjelp på ett eller flere områder? Kontakt oss på vestland@idrettsforbundet.no.