Kalender

23
mai
2022

Webinar: Inkludering og mangfald i idrett og friluftsliv - FERIEAKTIVIITETAR

Teams Vestland fylkeskommune, Vestland idrettskrets, Bergen og Hordaland Turlag og Sogn og Fjordane Turlag
23. mai 2022 14:00 - 23. mai 2022 15:45
Velkomen til webinar med Aktiv saman. Vi ønsker deg velkomen til webinar som set fokus på ferieaktivitetar. Korleis kan vi saman skape spennande, gode, minnerike og populære ferieaktivitetar for born og unge denne sommaren?
23
mai
2022

Styremøte 05/22

Teams
23. mai 2022 18:00 - 23. mai 2022 20:00
30
mai
2022

Ny i rolla som barneidrettsansvarleg?

Digitalt på Teams Vestland idrettskrets
30. mai 2022 19:00 - 30. mai 2022 20:30
Her får du som barneidrettsansvarleg i idrettslaget informasjon om rolla og oppgåvene som ligg til rolla. Temakvelden passar spesielt godt for deg som er ny i rolla, eller for deg som vil ha påfyll eller vite meir om kva den barneidrettsansvarlege skal gjere.
01
jun
2022

KlubbAdmin Bergen

Idrettens hus, Brann stadion Vestland idrettskrets
01. jun 2022 18:00 - 01. jun 2022 21:00
Alle klubber i norsk idrett skal fra 31.12.2020 være på et godkjent elektronisk medlemssystem. For å ivareta klubber som har valgt Idrettens medlemssystem KlubbAdmin (KA), så inviterer vi til kurs.
15
jun
2022

Klubbens styrearbeid i praksis Bergen

Idrettens hus, Bergen Vestland idrettskrets
15. jun 2022 18:00 - 15. jun 2022 22:00
Kurset gir deltakarane grunnleggande forståing for kva som er styret sitt ansvar og arbeidsområde, og kva det vil sei å vere tillitsvalt i eit idrettslag.
18
jun
2022

Frivilligkonferansen Vestland

Sogndal Vestland fylkeskommune og paraplyorganisasjonane for frivillig sektor
18. jun 2022 10:00 - 18. jun 2022 16:00
I samband med Frivilligåret 2022 inviterer Vestland fylkeskommune frivilligheita i fylket til konferanse 18. juni i Sogndal.
23
aug
2022

Prestasjonskonferansen Vest

Ole Bull Scene Olympiatoppen Vest
23. aug 2022 08:30 - 23. aug 2022 14:00
Årets tema er AMBISJON Ambisjon betyr plan eller mål for noe, særlig karrieremål. En ambisiøs person setter seg høye mål og er villig til å jobbe hardt for å nå dem. Altså, uten vilje til hardt arbeid ingen ambisjon!
30
aug
2022

Økonomikurs

Idretten hus, Bergen og digitalt Vestland idrettskrets
30. aug 2022 18:00 - 30. aug 2022 21:30
Styret er kollektivt ansvarlig for at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i tråd med vedtak på årsmøte eller overordnet ledd.
05
sep
2022

Digital temakveld Allidrett

Digitalt, Teams Vestland idrettskrets
05. sep 2022 19:00 - 05. sep 2022 20:30
Vil du vite meir om kva Allidrett er, og korleis idrettslaget kan organisere eit allsidig tilbod for barn eller ungdom i idrettslaget? Då er dette temakvelden for deg.
23
sep
2022

Konferanse - Aktiv heile livet

Høgskulen på Vestlandet, Mimes Brønn-Campus Kronstad Idrettsklynge Vest
23. sep 2022 09:30 - 23. sep 2022 15:30
Trening og fysisk aktivitet er viktig gjennom heile livet, men for eldre er fordelane ofte større! Idrettsklynge Vest med samarbeidspartar inviterar til konferanse om trening, fysisk aktivitet og eldrehelse for deg som jobbar i helse, idrett, kommune og akademia. Korleis kan vi saman sørge for at fleire får moglegheit til å vere aktive heile livet?
30
sep
2022

Barneidrettstrenaren Olden

Olden Vestland idrettskrets og Olden IL
30. sep 2022 17:30 - 01. okt 2022 18:00
Vil du lære meir om korleis du organiserer barneidrettsaktivitet på ein trygg måte, som legg til rette for meistring, vennskap, trivsel og idrettsglede for alle? Då er dette kurset for deg.
03
okt
2022

Ny i rolla som barneidrettsansvarleg?

Digitalt på Teams Vestland idrettskrets
03. okt 2022 19:00 - 03. okt 2022 20:30
Her får du som barneidrettsansvarleg i idrettslaget informasjon om rolla og oppgåvene som ligg til rolla. Temakvelden passar spesielt godt for deg som er ny i rolla, eller for deg som vil ha påfyll eller vite meir om kva den barneidrettsansvarlege skal gjere.
12
okt
2022

Kontrollutvalgkurs

Idrettens hus, Bergen og digitalt Vestland idrettskrets
12. okt 2022 18:00 - 12. okt 2022 20:00
Alle idrettslag skal velge kontrollutvalg på årsmøtet.
04
nov
2022

Leiarkurs for ungdom 15-19 år

Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen Vestland idrettskrets
04. nov 2022 17:00 - 06. nov 2022 15:00
Er du mellom 15 og 19 år? Har du lyst å engasjere deg meir i idrettslaget? Gjennom ei lærerik og intens helg saman med andre ungdommar har du i dette kurset moglegheita til å lære mykje om korleis du kan bli ein betre leiar.
02
jun
2023

Idrettstinget 2023

Scandic Flesland Norges idrettsforbund
02. jun 2023 17:00 - 04. jun 2023 15:00
Norges idrettsforbund sitt idrettsting avholdes i Bergen på Scandic Flesland.