Økonomistyring

Økonomistyring

Nytt økonomikurs for hele styret

Styret er kollektivt ansvarlig for at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i tråd med vedtak på årsmøte eller overordnet ledd. Med det som utgangspunkt inviteres hele styret til å delta på kurs eller til å få kurset "hjem" i klubb, dvs. at vi besøker dere og leverer kurset kun for ditt idrettslag

Deltakerne skal ved kursets avslutning:

  • Kjenne til aktuelle regnskapsregler og bestemmelser
  • Ha god oversikt og forståelse for viktige økonomistyrings- og rapporteringsrutiner
  • Kunne bidra til implementering av gode rutiner for regnskapsførsel, økonomistyring og rapportering i sitt idrettslag
  • Ha kunnskap om hvor man finner mer informasjon/hjelp (verktøykasse)

Kurset innholder:

Del 1: Innledning

Del 2a: Styrets ansvar

Del 2b: Aktuelle lover

Del 3: Budsjett og budsjettoppfølging

Del 4: Regnskap

Del 5: Ansatte i idrettslag

Del 6: Ulike støtte- og tilskuddsordninger

Del 7: Kontrollutvalg

Se KURSKALENDER under for planlagte kurs eller ta kontakt for å få kurset til din klubb.

Se også NIFs sider om klubbøkonomi på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/

Samling 1:
22. - 24. oktober 2021, Thon Hotel Jølster, Skei i Jølster (Sunnfjord kommune). Oppmøte fredag kl. 18.00 og avslutning søndag seinast kl. 16.00. 
           
Samling 2:
2. april 2022 (kan bli digital)

Detaljert rammeplan og innhald vil bli oppdatert når det nærmar seg. 

Vestland idrettskrets

Martin Uthaug
martin.uthaug@idrettsforbundet.no
mobil 975 38 679