Økonomistyring

Nytt økonomikurs for hele styret

Styret er kollektivt ansvarlig for at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i tråd med vedtak på årsmøte eller overordnet ledd. Med det som utgangspunkt inviteres hele styret til å delta på kurs eller til å få kurset "hjem" i klubb, dvs. at vi besøker dere og leverer kurset kun for ditt idrettslag

Målgruppe: Hele styret

Kurset innholder:

 • Del 1: Innledning
 • Del 2a: Styrets ansvar
 • Del 2b: Aktuelle lover
 • Del 3: Budsjett og budsjettoppfølging
 • Del 4: Regnskap
 • Del 5: Ansatte i idrettslag
 • Del 6: Ulike støtte- og tilskuddsordninger
 • Del 7: Kontrollutvalg

Deltakerne skal ved kursets avslutning:

 • Kjenne til aktuelle regnskapsregler og bestemmelser
 • Ha god oversikt og forståelse for viktige økonomistyrings- og rapporteringsrutiner
 • Kunne bidra til implementering av gode rutiner for regnskapsførsel, økonomistyring og rapportering i sitt idrettslag
 • Ha kunnskap om hvor man finner mer informasjon/hjelp (verktøykasse)

Organisering: Varighet 2-3 timer, digitalt eller i idrettskretsens lokaler i Bergen eller Førde, alternativt lokalt hos idrettslag eller idrettsråd.

Se kurskalenderen for planlagte kurs eller ta kontakt for å få kurset til din klubb.

Se også NIFs sider om klubbøkonomi på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/

Ole Nilsen
Ole Nilsen
Økonomikonsulent

Erling Benjaminsen
Erling Benjaminsen
Økonomikonsulent

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Rådgiver klubbutvikling