Idrettens Office 365

Idrettens Office 365 gir styret i idrettslaget en enkel oversikt over styrets oppgaver og dokumenter, og hjelper idrettslaget med å kommunisere, samarbeide og få arbeidet gjort.

Dette får idrettslaget 
Idrettens Office 365 benytter Microsoft Teams som samhandlingsløsning for styret i idrettslaget. Teams samler chat, digitale møter, samtaler og samarbeid. I tillegg får man enkel tilgang til styrets dokumenter. Styret har også mulighet til å trekke inn sentrale roller i idrettslaget, som f.eks. medlemsansvarlig, organisasjonsansvarlig, anleggsansvarlig eller prosjektledere. Idrettens Office 365 samler alle de administrative oppgavene på ett sted. 

Alle dokumenter og historikk forblir i idrettslaget
Tilgang til Idrettens Office 365 styres ut ifra rollen man har i idrettslaget, ikke enkeltpersoner. Ved at Idrettens Office 365 knyttes opp til rollen du har, vil alt beholdes i idrettslaget uavhengig av person. Byttes styrelederen ut? Da får selvfølgelig den nye styrelederen tilgang til alle dokumenter og historikk.

 

Idrettens Office 365 er basert på standard Microsoft Office 365. I tillegg er det laget slik at du kan logge på med Idrettens ID. Det betyr at du har samme brukernavn og ID på tvers av alle idrettens løsninger.

For at det skal være så enkelt som mulig å komme i dag med digitale arbeidsformer i ditt idrettslag har vi laget et enkelt bestillingskjema. Oppsettet for ditt idrettslag skjer automatisk etter bestilling. Når du bestiller kan du velge enten standard eller utvidet pakke. Bestillingsskjema fungerer også for å gjøre endringer i bestillingen eller styre tilganger etter bestilling er gjennomført.

Merk at det kan gå noen dager fra bestilling er sendt til hele oppsettet er klart og gruppene er tilgjengelig i Teams. Muligheten for å gjennomføre digitale møter er som regel klart i løpet av de første 24 timene etter bestilling. Tiden det tar før oppsettet er klart styres av Microsoft sine systemer og er ikke noe Norges idrettsforbund direkte har kontroll over.

Se Kort intro til Idrettens Office 365

Idrettens Office 365 er tiltenkt som en kostnadseffektiv og enkel løsning. Dette betyr at automatisering er helt essensiet. Oppsettet skal være standardisert så langt det går, slik at det er enkelt for dere som skal bruke løsningen. Dette betyr at det ikke vil være rom for stor grad av spesialtilpassede løsninger. Har man spesielle behov som ikke dekkes av standarden her oppfordrer vi dere til å ta kontakt med support@idrettsforbundet.no, så kan vi se på alternativer for akkurat deres idrettslag.

I Idrettens Office 365 er det tiltenkt at kommunikasjonen mellom styremedlemmer skjer i Teams. I tillegg har hvert enkelt styre en egen felles postboks.

Domene

Et domene er f.eks. det som står bak @ i e-postadressen til idrettslaget. Hvis man ikke gjør noe vil man få et standard domene fra microsoft knyttet til oppsettet. Om man ønsker det kan man bruke sitt eksisterende domene. Dette velger man i bestillingskjema. Dette er en betalt ekstratjeneste man kan velge til.

Du vil også kunne definere hva som skal være forran @ i epostadressen. F.eks. friidrett@idrettslaget.no.

Vi tar i mot alle tilbakemeldinger og ønsker med åpne armer. Vi jobber med å videreutvikle Idrettens Office 365 med nye funksjoner og vi ønsker at dette skal være funksjoner dere som bruker mener er nyttige.

Målet er enkelt og greit å gjøre det lett for et idrettslag å håndtere kommunikasjon, samarbeid samtidig som man tar vare på historien.