Sommer 2020, Kollenhopp
Sommer 2020, Kollenhopp

Idrettssommer 2023

Samleside for informasjon om idrettssommer 2023

Idrettslag i Oslo kan også i år søke om økonomisk støtte til å gjennomføre sommeraktiviteter i nærmiljøet.
 
Informasjonsmøte ble avholdt tirsdag 14. mars. Presentasjonen finner du i nedtrekksfeltet under.
 
Det understrekes at tildeling er under forutsetning at idrettskretsen mottar midler fra Oslo kommune.

For å søke trykker man på søknadsskjema lenger ned på siden. Husk å sette dere inn i kriteriene for behandling av søknad også.

Det sendes inn en samlet søknad fra hele idrettslaget. Hovedstyret må koordinere søknaden fra de ulike gruppene. I søknadsskjemaet bes idrettslaget fylle ut informasjon per tiltak, ett av gangen. Dersom idrettslaget planlegger å arrangere flere sommertiltak, kan søkeren mot slutten av skjemaet velge å bli sendt videre til en ny side der neste tiltak legges inn. På grunn av begrensninger i skjemaet er det kun mulig å legge inn 5 tiltak per søknad. Hvis dere ønsker å søke om flere tiltak enn dette, må man heller levere flere søknader.

Informasjonsmøte ble avholdt 14.mars 2023 kl 20.00 på Teams. 

Trykk her for å se presentasjonen

Søknadsskjema 2023

Søknadsskjemaet finner du ved å trykke her.

Se spørsmålene fra søknadsskjemaet her:

Søknad Idrettssommer i Oslo 2023 - For klubber med flere enn ett tiltak.pdf

Søknad Idrettssommer i Oslo 2023 - For klubber med kun ett tiltak.pdf

Søknadsfrist 31.mars 2023.

Svar på søknaden gis i andre halvdel av april 2023.

Søknadsfristen er 31.mars.

Søknadsbehandling vil fullføres i andre halvdel av april.

Det understrekes at tildeling er under forutsetning at idrettskretsen mottar midler fra Oslo kommune. 

Tidspunkt for utbetaling vil være så snart Oslo idrettskrets mottar midler.

Prioriteringspunkter ved behandling søknadene:
- Aktiviteter i juli (uke 27, 28, 29 og 30)
- Aktivitet for aldersgruppen 6-19 år
- Fulle aktivitetsuker
- Lave deltakeravgifter (maks 300 kr)
- Tilbud uten krav om medlemskap i idrettslaget
- Ungdom i sommerjobb
- Fleridrettslig aktivitet
- Paraidrett
- Samarbeid mellom idrettslag, med særforbund og bydelen
- Nabolagsprofil: aktiviteter i lokalmiljøet

 

Tidslinje

Bilde1.png

Hvert år arrangeres instruktørkurs for ungdom og unge voksne som skal lede aktivitet for barn og unge i sommerferien. Kurset er satt sammen av elementer fra Lederkurs for ungdom og Barneidrettstreneren, og gir ferieinstruktørene en kickstart inn i sin sommerjobb i idrettslaget.

Målgruppe: Ungdom og unge voksne som skal være instruktører eller ha andre ansvarsoppgaver i idrettslaget.

Kurslærere kan bestilles til ditt idrettslag, ved mer enn 10 deltakere. Ta kontakt med Sigrid Nestgaard Rød på sigrid@idrettsforbundet.no eller telefon 481 86 620.

Kurset gjennomføres også i idrettskretsen i juni. Her kan deltakere meldes på enkeltvis. Påmeldingsinformasjon kommer fortløpende i idrettskretsens kalender

Innhold:

Idrettskretsens anbefalinger for timelønn til sommerprosjektet er i hovedsak rettet mot ungdom i sommerjobb.

NB: Timelønnen bør tilpasses ut ifra krav i den enkelte idrettsgren, alder, erfaring, kompetanse og gjeldende satser i idrettslaget.

Idrettskretsens anbefalinger pr. 26.03.21

Ved påmelding og registrering av deltakere bes idrettslagene om å samle inn samtykke til publisering av bilder/film. Samtykkeskjema fylles ut av foresatte. Skjema finnes på Norges idrettsforbund sine sider:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/ 

Det skal rapporteres på midlene som tildeles. Oslo Idrettskrets vil bruke rapporteringen idrettslagene sender inn for å rapportere videre til Oslo kommune. 
 
Rapporteringsfrist for aktiviteten er 1. september 2023.
Rapporteringsfrist for det økonomiske er 1.oktober 2023.
 
Dersom rapporteringen uteblir, forbeholder OIK seg retten til å krev midlene tilbakebetalt.
 
Rapporteringsskjema og regnskap vil legges ut her, og klubbene vil informeres når dette er åpnet.

Prosjektledere for OIKs idrettssommer 2023 er Daniel Folkøy og Tone Holm Dagsvold.

Har du spørsmål, ta kontakt på daniel.folkoy@idrettsforbundet.no eller toneholm.dagsvold@idrettsforbundet.no.

Daniel Folkøy
Daniel Folkøy
Rådgiver

Inkludering i idrettslag, aktivitetsguiden, klubbutvikling