Foto: Heidi Lier Wisløff
Foto: Heidi Lier Wisløff

Om Oslo Idrettskrets

Oslo Idrettskrets (OIK) er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og organiserer samtlige idrettslag i Oslo og har 309 603 medlemskap fordelt på 1 006 idrettslag (pr. 31.12.2019).

Kretsens ledelse

Kretsen ledes av et valgt styre. Styret velges på kretsens ting hvert annet år. Les mer om styret her.

Oslo Idrettskrets ledes i det daglige av generalsekretæren som er kretsens øverste administrative leder. Les mer om administrasjonen her.

 

Visjonen for tingperiodene 2020 til 2024 er:

Sammen skaper vi idrettsglede!

 

Hovedmål for perioden er:

Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som fører til livslang deltakelse.

 

Resultatmål 2024:

Minst 60% av ungdom på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet.

 

Verdier:

Oslo Idrettskrets skal være en kompetent, engasjert, troverdig og åpen organisasjon.

OIKs lov

Oslo Idrettskrets's lov er vedtatt på kretsens ting. 

Hele Oslo Idrettskrets' lov kan lastes ned her.

Lov for Norges idrettsforbund finner du her.

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets

På Oslo Idrettskrets' ting i oktober 2020 ble strategisk plan for perioden 2020 -2024 vedtatt.

Visjonen for tingperiodene 2020 til 2024 er:

Sammen skaper vi idrettsglede!

 

Hovedmål for perioden er:

Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som fører til livslang deltakelse.

 

Resultatmål 2024:

Minst 60% av ungdom på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet.

 

Innsatsområder:

For at hovedmålet skal realiseres, er disse innsatsområdene med tilhørende mål prioritert:

Variert og rimelig idrett
Mål: Økonomi skal fjernes som barriere for idrettsdeltagelse for barn og unge i Oslo.

Bedre idrettslag
Mål: Oslo skal ha et heldekkende nettverk av gode idrettslag som møter folks aktivitetsbehov lokalt.

Kortreist idrett
Mål: Alle barn og unge skal kunne delta i idrettsaktivitet i funksjonelle anlegg i eget nærmiljø.

 

Les hele OIK sin strategiske plan her: OIK strategisk plan 2020-2024

Oslo Idrettsråd

Oslo er både fylke og kommune. Som en følge av dette er Oslo Idrettskrets både idrettskrets og idrettsråd.

Oslo Idrettsråd er styret i Oslo Idrettskrets.

Se om kretsstyret her.

I inneværende tingperiode vil det ikke avholdes egne idrettsrådsmøter.

Lovutvalget

Lovutvalget i Oslo Idrettskrets består av:

Gunnar Martin Kjenner, leder
Morten Justad Johnsen, medlem
Ella Gjømle Berg, medlem
Rune Nordby, varamedlem
Tiitu Berg-Johnsen, varamedlem

Lovutvalgets oppgave er blant annet å:

  • godkjenne idrettslagslover
  • gi uttalelser om lovsaker til kretsstyret
  • hjelpe kretsstyret/administrasjonen med fortolkninger av lover og regler i norsk idrett

Post/e-post til utvalget formidles gjennom OIKs administrasjon:  oslo@idrettsforbundet.no.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Oslo Idrettskrets består av:

Sigurd I. Solem, leder
Katrine Sølvberg, medlem
Nils Johan Waldenstrøm, medlem
Anya Sødal, varamedlem
Anders Åge Naglestad, varamedlem

Kontrollkomiteens oppgave er å:

  • påse at regnskapssystemet er tilfredsstillende
  • påse at revisjonssystemet er tilfredsstillende
  • påse at vedtak og forpliktelser som kretsen gjør faller innenfor vedtatte lover, regler og vedtak

Post/e-post til komiteen formidles gjennom OIKs administrasjon, oslo@idrettsforbundet.no.

Valgkomiteen

Valgkomiteen til Oslo Idrettskrets består av:

Svein Storjord, leder
Dag Endal, medlem
Ingri Beck Reithaug, medlem
Barbro Tomter Dahlen, varamedlem

Valgkomiteens oppgave er å:

  • forberede valgene på tillitsvalgte på kretstinget
  • finne fram til og forespørre aktuelle kandidater til tillitsverv i kretsen
  • presentere komiteens innstilling på tillitsvalgte på kretstinget

Post/e-post til komiteen formidles gjennom OIKs administrasjon, oslo@idrettsforbundet.no.