Ung gutt i Holmenkollen
Foto: Heidi Lier Wisløff Foto: Heidi Lier Wisloff

Om Oslo Idrettskrets

Oslo Idrettskrets (OIK) er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og organiserer samtlige idrettslag i Oslo og har 299 604 medlemskap fordelt på 842 idrettslag (pr. 31.12.2021 samlet for ordinære idrettslag og bedriftsidrettslag).

Kretsens ledelse

Kretsen ledes av et valgt styre. Styret velges på kretsens ting hvert annet år. Les mer om styret her.

Oslo Idrettskrets ledes i det daglige av generalsekretæren som er kretsens øverste administrative leder. Les mer om administrasjonen her.

 

Visjonen for tingperiodene 2020 til 2024 er:

Sammen skaper vi idrettsglede!

 

Hovedmål for perioden er:

Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som fører til livslang deltakelse.

 

Resultatmål 2024:

Minst 60% av ungdom på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet.

 

Verdier:

Oslo Idrettskrets skal være en kompetent, engasjert, troverdig og åpen organisasjon.

OIKs lov

Oslo Idrettskrets's lov er vedtatt på kretsens ting. 

Hele Oslo Idrettskrets' lov kan lastes ned her.

Lov for Norges idrettsforbund finner du her.

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets

På Oslo Idrettskrets' ting i oktober 2020 ble strategisk plan for perioden 2020 -2024 vedtatt.

Visjonen for tingperiodene 2020 til 2024 er:

Sammen skaper vi idrettsglede!

 

Hovedmål for perioden er:

Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som fører til livslang deltakelse.

 

Resultatmål 2024:

Minst 60% av ungdom på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet.

 

Innsatsområder:

For at hovedmålet skal realiseres, er disse innsatsområdene med tilhørende mål prioritert:

Variert og rimelig idrett
Mål: Økonomi skal fjernes som barriere for idrettsdeltagelse for barn og unge i Oslo.

Bedre idrettslag
Mål: Oslo skal ha et heldekkende nettverk av gode idrettslag som møter folks aktivitetsbehov lokalt.

Kortreist idrett
Mål: Alle barn og unge skal kunne delta i idrettsaktivitet i funksjonelle anlegg i eget nærmiljø.

 

Les hele OIK sin strategiske plan her: OIK strategisk plan 2020-2024

Oslo Idrettsråd

Oslo er både fylke og kommune. Som en følge av dette er Oslo Idrettskrets både idrettskrets og idrettsråd.

Oslo Idrettsråd er styret i Oslo Idrettskrets.

Se om kretsstyret her.

I inneværende tingperiode vil det ikke avholdes egne idrettsrådsmøter.

Lovutvalget

Lovutvalget i Oslo Idrettskrets består av:

Gunnar Martin Kjenner, leder
Tiitu Berg-Johnsen, medlem
Hanna Skjebstad Weigård, medlem
Rune Nordby, varamedlem
Kate Hege Nielsen, varamedlem

Lovutvalgets oppgave er blant annet å:

  • gi uttalelser om lovsaker til kretsstyret
  • hjelpe kretsstyret/administrasjonen med fortolkninger av lover og regler i norsk idrett
  • bistå kretsstyret/administrasjonen med lovforslag og lovendringsforslag

Post/e-post til utvalget formidles gjennom OIKs administrasjon:  oslo@idrettsforbundet.no.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Oslo Idrettskrets består av:

Sigurd I. Solem, leder
Katrine Sølvberg, medlem
Nils Johan Waldenstrøm, medlem
Anya Sødal, varamedlem
Sveinung Oftedal, varamedlem

Kontrollkomiteens oppgave er å:

  • påse at regnskapssystemet er tilfredsstillende
  • påse at revisjonssystemet er tilfredsstillende
  • påse at vedtak og forpliktelser som kretsen gjør faller innenfor vedtatte lover, regler og vedtak

Post/e-post til komiteen formidles gjennom OIKs administrasjon, oslo@idrettsforbundet.no.

Valgkomiteen

Valgkomiteen til Oslo Idrettskrets består av:

Svein Storjord, leder
Barbro Tomter Dahlen, medlem
Kari Hove, medlem
Torgny Hasås, varamedlem

Valgkomiteens oppgave er å:

  • forberede valgene på tillitsvalgte på kretstinget
  • finne fram til og forespørre aktuelle kandidater til tillitsverv i kretsen
  • presentere komiteens innstilling på tillitsvalgte på kretstinget

Post/e-post til komiteen formidles gjennom OIKs administrasjon, oslo@idrettsforbundet.no.