paragraf.jpg

OIKs lov

Oslo Idrettskrets (OIK) virksomhet styrets av lovverket til Norges Idrettsforbund. OIKs lov er basert på lovnorm for idrettskretser og lovnorm for idrettsråd.

Loven for Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) styrer organisert idrett på alle nivåer.

Nedlastbar pdf-fil med Oslo Idrettskrets sine lover finner du her.

Oslo Idrettskrets virksomhet tar utgangspunkt i den rollen kretsen har i følge NIFs lov §5-2:

Idrettskretsen skal arbeide med:

  1. lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten,
  2. idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommune, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår,
  3. service- og støtteoppgaer overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen,
  4. informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.

Fordi Oslo er både fylkeskommune og kommune er OIK også idrettsråd.

I tråd med NIFs lov § 8-2, skal idrettsrådet:

  1. styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
  2. foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene,
  3. dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram,
  4. være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

NIFs lover og bestemmelser finner du her.