Barn løper

Inkludering i IL 2019 - søknad

Alle idrettslag i Oslo kan søke om midler til å inkludere flere barn og unge med minoritetsbakgrunn - med særlig vekt på jenter, og barn og unge fra lavinntektsfamilier

Les mer om hvordan dere søker her