aktivitetillustrasjon.jpg

Samordnet søknad og rapportering

Alle ledere av idrettslag som ikke har validert seg i Min Idrett bør gjøre dette snarest. "Samordnet søknad og rapportering" er navnet på den nye idrettsregistreringen. Levering av medlems- og aktivitetstall til NIF krever at du har en profil i Min idrett.

Samordnet søknad og rapportering blir i 2016 gjennomført i en ny løsning, og innlogging i denne løsningen benytter Idrettens ID. Det betyr at alle som skal levere medlems- og aktivitetstall til NIF må ha en profil i Min idrett.

Min idrett vil være inngangen for å gjøre samordnet søknad og rapportering. Det er hensiktsmessig å sjekke at man har profil og tilgang til denne før april måned.

Fra 2016 inneholder samordnet søknad og rapportering  muligheten til å søke om merverdikompensasjon og innrapportering av medlemsdata og organisasjonsdata som tidligere ble gitt ved idrettsregistreringen. Frist for registrering er 30. april.

Min idrett

Ytterligere informasjon om klagjøring til samordnet søknad og rapportering.

KlubbAdmin (idrettens medlemssystem)