Illustrasjonsfoto av penger

Fordelingsmøter LAM

Nå er det tid for å fordele lokale aktivitetsmidler (LAM). Drøyt 34 millioner skal fordeles og understøtte aktivitet for barn og unge i idretten i Oslo.

Lokale aktivitetsmidler (LAM), som er en del av overskuddet til Norsk Tipping skal nå fordeles i Oslo. Det er ca. 34,6 millioner kroner til fordeling. Det er den frivillige, medlemsbaserte virksomheten for å skape aktivitet for barn og unge som skal støttes.

I Oslo er det idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i hver enkelt bydel som innstiller på midlene til idrettslagene i bydelen. Dette skjer på fordelingsmøtet i ISU. Disse avholdes i perioden 4. - 21. september.

For mer informasjon om LAM, hvilke idrettslag som kan motta LAM og oversikt over fordelingsmøter i ISU: Klikk her.