Kretsstyret 2024 - 2026: Bak f.v: Rune Hebjerk (ansattes representant), Frode Jacobsen, Alexander Eriksson og Jamil Dost. Foran f.v: Nina Frivold, May Linn Hystad, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Junjie Cao, Lars Trælvik og Caroline Saastad.
Kretsstyret 2024 - 2026: Bak f.v: Rune Hebjerk (ansattes representant), Frode Jacobsen, Alexander Eriksson og Jamil Dost. Foran f.v: Nina Frivold, May Linn Hystad, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Junjie Cao, Lars Trælvik og Caroline Saastad.

Nytt styre i Oslo Idrettskrets

Oslo Idrettskrets fikk 5.juni nytt styre, og en ny strategisk plan for vårt arbeid frem til 2028.

Kretstinget 5.juni gjenvalgte med akklamasjon Marcela Montserrat Fonseca Bustos fra Kjelsås IL og Frode Jacobsen fra Bøler IF som henholdsvis leder og nestleder.

Gjenvalgt ble også Caroline Saastad (Østensjø IBK), Lars Trælvik (Bjørndal IF) og Junjie Cao (Oslostudentenes Idrettsklubb)

Nye styremedlemmer ble Nina Frivold (Njård) og Alexander Eriksson (IL Heming)

Nye varamedlemmer ble May Linn Hystad (Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb) og Jamil Dost (Vålerenga Fotball og Oslostudentenes Idrettsklubb).

Ny strategisk plan for idrettskretsens arbeid frem til 2028 ble vedtatt. Denne innebærer ingen retningsendringer for OIKs arbeid, og vi har fortsatt et resultatmål om at «minst 60% av ungdom på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet» som førende for vårt arbeid.

Den strategiske planen inneholder tydelige tiltak innen tre innsatsområder:

  1. Variert og rimelig idrett
  2. Gode og veldrevne idrettslag
  3. Kortreist idrett