22.jpg

En vellykket konferanse om rasisme, hets og diskriminering: Veien mot trygge idrettslag for alle

Over 100 engasjerte idrettsledere, trener og frivillige samlet seg i helgen for å delta på konferanse om rasisme, hets og diskriminering. Konferansen brakte ikke bare opp viktige spørsmål og refleksjoner om tematikken, men tilbød også praktiske løsninger og tips som man kan ta i bruk i klubbhverdagen.

Konferansen ble arrangert av Oslo idrettskrets og Viken idrettskrets, i samarbeid med NFF Oslo, med midler fra NIF sitt krafttak for mangfold og inkludering.

Konferansen ble åpnet av Oslo idrettskrets sin styreleder Marcela Montserrat Fonseca Bustos i samtale med årets ildsjel Adnan Naeem. Gjennom dialog og ved å dele egne personlige erfaringer med rasisme og hets, understreket de aktualiteten og viktigheten av konferansen tematikk.

Både Gro Hammerseng-Edin og Vero Brokke Olsen holdt inspirerende og personlige innlegg om det å være skeiv i idretten og bryte med kjønnsnormer. Begge fremhevet at det ikke alltid er de store grepene som skal til for å skape tilhørighet i gruppa og trygghet på trening og i konkurranse. Et godt eksempel begge løftet frem er bevissthet rundt språket vi bruker, og hvordan små justeringer kan bidra til en mer inkluderende idrett.

 

Bli med å feire årets Pride med Osloidretten- les mer her.

 

De som holdt innlegg på fredag; Gro Hammerseng-Edin, Vero Brokke Olsen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos og Adnan Naeem.

Etter konferansen på fredag var det treretters middag på hotellet for alle deltakerne, før noen fant veien videre til baren.

Rohit Saggi åpnet lørdagen med å prate om sine erfaringer med hets og rasisme som dommer i både bredde- og toppfotball. Hans opplevelser med vold i dommerdrakten satt et sterkt preg på forsamlingen, og innlegget bevisstgjorde oss på at rasisme og hets er mer utbredt enn det man kanskje vet og tror.

Konferansen ble avsluttet med en workshop som er utarbeidet av Daniel Getaneh Hatland for NIF sitt Krafttak for mangfold og inkludering. Workshopen skal gjøre det lettere å håndtere og reagere på alle former for hets og diskriminering i idrettslaget. Gjennom case- arbeid fikk deltakerne diskutert og reflektert sammen rundt utfordrende og reelle situasjoner, i tillegg til å få konkrete tips og anbefalinger.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle idrettslag og særkretser som deltok og som delte sine egne perspektiver, erfaringer og spørsmål! Vi håper denne konferansen var med å skape økt bevissthet og kunnskap rundt hets og diskriminering i idretten og ga inspirasjon til handling.

 

Workshop om hets og diskriminering i eget idrettslag

Fremover vil Oslo idrettskrets tilby å holde denne workshopen for alle våre idrettslag. Våre kursholdere kan komme til ditt idrettslag, og workshopen passer alle "nivåer" i idrettslaget; fra barn og unge til trenere og ledere. Varighet er på ca. 1,5-2 t, men kan tilpasses. Workshopen finner du på hjemmesiden vår under kurs, eller du kan melde interesse via dette skjema.