Hva lover de politiske partiene i Oslo til idretten neste fire år?
Hva lover de politiske partiene i Oslo til idretten neste fire år?

Hvem er på parti med idretten?

Er du en av de mange som ikke har bestemt deg for hvem du skal stemme på i kommunevalget? Er du opptatt av barn og unge – og lurer på hva de politiske partiene lover å gjøre for idretten i Oslo? Vi har svarene.

Vi har spurt alle de politiske partiene i Oslo om de vil være på lag med idretten. Ikke overraskende svarer alle positivt, men partiene har ulike tilnærminger og løsninger på kjente utfordringer.

Vi registrerer med glede økt forståelse av idrettens rolle og betydning, og en tverrpolitisk anerkjennelse av at idretten betyr mye for mange i byen vår.

Her kan du se hva partiene har svart

Alle de politiske partiene er helt enig i noen grunnleggende utfordringer som kommunen må støtte de neste fire årene:

  • Alle partiene mener at deltagelse i idrett er viktig og at personlig økonomi ikke skal være til hinder for barn og unges deltagelse. Et flertall av partiene er opptatt av å etablere økonomiske ordninger som finansierer deltagelse i idrett og fritidsaktiviteter.

  • Alle partiene er opptatt av å styrke idrettslagenes rammebetingelser, men det legges vekt på ulike virkemidler. Mange partier uttrykker konkret støtte til utviklingskonseptet nabolagsklubb, og noen vil støtte opp under frivilligheten med ansatte ressurser.

  • Alle partiene erkjenner byens anleggsutfordring. Alle partiene vil videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027.
  • Alle partiene vil sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo.

  • Alle partiene ønsker å videreføre ordningen med støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag.

Oslo Idrettskrets har derfor klare forventninger til nytt byråd og bystyre, uansett valgresultatet, og alle lovnadene gir et godt grunnlag for videre samarbeid til det beste for byen og idretten.

Vi lover å minne partiene på sine lovnader, og vi vil være tett på de partiene som skal inn i byrådsforhandlinger denne høsten og ikke minst måtte bli enige om Oslobudsjettet for 2024.

Nå er det opp til deg som velger å gjøre deg opp en mening om hvilke løsninger du tror mest på.

Litt klokere kan du bli ved å lese hva de politiske partiene faktisk mener.

Godt valg!