allmøte.PNG

Godt allmøte for Osloidretten

Mandag 4.september avholdt vi et digitalt allmøte for organisasjonen vedr Campus Ekeberg.

Etter flere medieoppslag den siste tiden om at byrådet sier nei til kommunal lånegaranti, og derved også nei til Campus Ekeberg, samt vår åpne kritikk av byrådet i denne saken har vi fått flere spørsmål om hva er det som egentlig skjer.

Nærmere 100 tilhørere fikk en grundig gjennomgang av prosjektet fra dets spede begynnelse fra 2015 frem til i dag. Det ble orientert om status per i dag, og besvart aktuelle spørsmål til saken.