Foto: NN/NIF
Foto: NN/NIF

Vi rekrutterer aktivitetsguider som behersker russisk eller ukrainsk

Oslo idrettskrets søker nye aktivitetsguider som ønsker å hjelpe de nyankomne flyktningene inn i et idrettslag. Vi har behov for guider som behersker språkene ukrainsk eller russisk.

I løpet av våren, og fremover på ubestemt tid, vil de nyankomne flyktningene bli bosatt i bydelene i Oslo. Oslo Idrettskrets jobber for å få på plass et apparat som raskt kan hjelpe flyktninger med å bli en del av den ordinære idrettsaktiviteten i sitt nye lokalmiljø. Vi søker derfor nye aktivitetsguider som ønsker å bidra og gjøre en forskjell ved å inkludere barn og unge inn i et passende idrettstilbud.

En aktivitetsguide skal hjelpe barn og unge inn i idrettslaget ved å hjelpe familien med å finne et passende aktivitetstilbud. Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien og idrettslaget, og vil hjelpe familien ut ifra deres behov. Som aktivitetsguide vil man møte familiene og gi informasjon på deres morsmål, svare på spørsmål og ta dialogen med idrettslaget. Aktivitetsguiden kan hjelpe til med praktiske gjøremål som påmelding til aktiviteter, ordne utstyr og følge til og fra trening i starten. Guidene vil også bistå med å finne betalingsløsninger.

Vi søker deg som ønsker å bidra, er god til å kommunisere og kan arbeide selvstendig. Arbeidet kan godt kombineres med skole/annen jobb da stillingen er fleksibel og mye kan utføres på kveldstid. Arbeidsmengden vil variere ut fra antall familier som har behov for hjelp.

Praktisk informasjon

  • Du må være 18 år eller eldre
  • Du må delta på obligatorisk opplæringskurs
  • Kan kommunisere muntlig på ukrainsk eller russisk
  • Jobben er oppdragsbasert og timebetalt.
  • Du må ha gyldig politiattest for å jobbe med barn og unge.

Du kan lese mer om prosjektet Aktivitetsguiden på våre nettsider.  

Er du interessert, send en kort søknad og CV til ingvild@idrettsforbundet.no.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.