Idrettsforbundet arrangerer viktig webinar 27. april: Hvordan kan idretten stille opp for flyktningene?

Flere idrettslag rundt om i landet har allerede mobilisert for å tilby aktivitet til ukrainske flyktninger, men mange sitter også inne med spørsmål om hvordan idretten på best mulig måte kan stille opp for flyktningene som nå kommer til Norge.

Norges idrettsforbund gjennomfører derfor et faglig rettet webinar for hele idrettsorganisasjonen onsdag 27. april kl. 18.00–19.30, hvor tema vil være idrettens oppfølging av ukrainske flyktninger. Den ukrainske forening i Norge, Redd Barna, Røde Kors og Hero deltar og vil dele kunnskap og erfaringer – og svare på aktuelle spørsmål fra idretten. Idrettsstyremedlem Zaineb Al-Samarai vil lede webinaret.

– Ingen forblir uberørt. Ingen kan unngå å bli merket av skjebnene som møter oss via media fra krigen og bilder som viser millionvis av mennesker på flukt i og fra Ukraina. Å stille opp der vi kan, er medmenneskelighet og en selvfølgelighet, har idrettspresident Berit Kjøll uttalt.

Den ukrainske forening i Norge vil gi en kort orientering om situasjonen i Ukraina, status for flyktninger som kommer til Norge, hvilke idretter som er populært i hjemlandet, og hvordan idrettsdeltakelse fungerer i Ukraina.

Røde Kors vil fortelle om sitt arbeid lokalt og på mottakene, og hvordan man på best mulig måte kan samhandle med idretten.

Redd Barna gir gode råd om hvordan man bør gå frem i møte med barn som har opplevd krigen på nært hold, hvilke reaksjonsmønster man kan forvente fra barna, og hvordan disse kan håndteres fra idrettens ståsted.

Hero vil fortelle om drift av mottak og de ulike rollene som finnes på et mottak. Gode råd om hvordan idretten kan bidra og gå frem for å etablere kontakt med mottakene, vil deles med deltakerne.

Norges idrettsforbund vil gi praktisk informasjon for å gjøre idretten best mulig skodd til å ta imot og gi et godt idrettstilbud til de ukrainske flyktningene.

Les mer om webinaret og følg det her!