Ungdomsnettverket rekrutterer
Ungdomsnettverkets medlemmer august 2021

Ungdomsnettverket rekrutterer

Ungdomsnettverket til Oslo idrettskrets søker nye medlemmer! Vi søker engasjert idrettsungdom mellom 15 og 26 år som vil være med å utgjøre en forskjell.

Hvem er vi?

Ungdomsnettverket består av engasjert idrettsungdom og unge voksne i Oslo, med variert idrettsbakgrunn og geografisk tilhørighet. 

Nåværende ungdomsnettverk består av Mia Michelle Malmer (leder), Caroline Saastad (nestleder), Jamil Dost, Kristin Kvalvik, Ehstham Nawaz, Ingrid Sel Skråmestø, Aswad Iqbal og Hadi Mohammed (permisjon). Vi jobber tett med idrettskretsens rådgiver innen ungdomsidrett, Sigrid Nestgaard Rød, og tidligere nettverksmedlem, Sajandan Rutthira.

Vi søker nå påfyll av nye medlemmer til skoleåret 2021/22.

Hva gjør vi?

Events: Ungdomsnettverket arrangerer temakvelder for Osloungdom, med ambisjon om å skape møteplasser der man kan bli kjent med andre idrettsengasjerte. Det siste året har det vært digitale prosjekter i fokus, og til høsten ønsker vi igjen å skape fysiske eventer. Har du lyst til å være med å arrangere? Søk om plass i nettverket da vel! Aktuelle temaer vi har diskutert er psykisk helse, prestasjonspress, paraidrett, tips til ungdomstreneren, fordeler/ulemper som ung leder, garderobekultur, oppstart av nye idretter og mye mer.

Klubbutvikling: Et av våre mål er å bli bedre kjent med idrettslagene i Oslo. I sommer hadde fem av våre medlemmer sommerjobb i idrettskretsen, der vi besøkte idrettslag i hele byen og publiserte innhold i sosiale medier og på nettsiden osloidrett.no. Nå ønsker vi å samarbeide med idrettslag der ungdom er i fokus, for eksempel ved å bidra i oppstart av lokale ungdomsutvalg i klubbene. 

Lederutvikling: Medlemmene får mulighet til å delta på arrangementer for unge idrettsledere og bli kjent med idrettsungdom fra hele landet. I fjor deltok vi på idrettsgallaen! På neste nettverkstur vil vi ha fokus på teambuilding og styrkebasert ledelse, og nå gleder vi oss til påfyll av nye hoder i teamet vårt. Å delta frivillig i ungdomsnettverket kan også åpne dører for lønnet arbeid i idretten; i sommerprosjekter, som aktivitetsguide, eller som kursholder/veileder i idrettskretsen.

Ungdommens talerør: Gjennom sosiale medier og reportasjer vil vi synliggjøre verdien av at ungdom blir sett og hørt. Vi ønsker å ha tett dialog med kretsstyret i perioden som kommer, og å vise frem det gode ungdomsarbeidet som gjøres ute idrettslagene.

Vil du være med?

Er du mellom 15 og 26 år og vil være med å bidra? Vil du lære mer om deg selv som idrettsleder? 

Fyll ut søknadsskjema her
Søknadsfrist: 15. september 2021

Vervet er frivillig. I skjemaet svarer du på om det er spesifikke områder du er ekstra interessert i, for eksempel utvikling av ungdomsutvalg, arrangementer, sosiale medier, e.l.

Del gjerne videre med aktuelle personer!

Ta kontakt med sigrid@idrettsforbundet.no om du har spørsmål om søknaden. Ungdomsnettverket kan også kontaktes på ungdomsnettverket@osloidrettskrets.no eller på telefon 464 28 042 til nettverkets leder Mia M. Malmer.