Ungdomsnettverkets medlemmer august 2021
Ungdomsnettverkets medlemmer august 2021

Ungdomsnettverket rekrutterer

Ungdomsnettverket til Oslo idrettskrets søker nye medlemmer! Vi søker engasjert idrettsungdom mellom 15 og 26 år som vil være med å utgjøre en forskjell.

Hvem er vi?

Ungdomsnettverket består av engasjert idrettsungdom og unge voksne i Oslo, med variert idrettsbakgrunn og geografisk tilhørighet. 

Nåværende ungdomsnettverk består av Caroline Saastad (leder), Jamil Dost (nestleder), Ehstham Nawaz, Mia Michelle Malmer, Ingrid Sel Skråmestø, Aswad Iqbal og Hadi Mohammed (permisjon). Vi jobber tett med idrettskretsens rådgiver innen ungdomsidrett, Sigrid Nestgaard Rød, og tidligere nettverksmedlem, Sajandan Rutthira.

Vi søker nå påfyll av nye medlemmer til skoleåret 2021/22.

Hva gjør vi?

Events: Ønsker du arrangementserfaring? Ungdomsnettverket arrangerer temakvelder for Osloungdom, med ambisjon om å at unge idrettsengasjerte får treffe andre med samme ambisjoner og interesser. Det siste året har det vært digitale prosjekter i fokus, og til høsten ønsker vi igjen å skape fysiske eventer. Aktuelle temaer på agendaen er psykisk helse, prestasjonspress, paraidrett, tips til ungdomstreneren, fordeler/ulemper som ung leder, garderobekultur, oppstart av nye idretter og mye mer.

Lederutvikling: Medlemmene får mulighet til å delta på arrangementer for unge idrettsledere og bli kjent med idrettsungdom fra hele landet. I fjor deltok vi på idrettsgallaen! På neste nettverkstur vil vi ha fokus på teambuilding og styrkebasert ledelse, og nå gleder vi oss til påfyll av nye hoder i teamet vårt.

Ungdommens talerør: Gjennom sosiale medier og reportasjer vil vi synliggjøre verdien av at ungdom blir sett og hørt. Vi ønsker å ha tett dialog med kretsstyret i perioden som kommer, og å vise frem det gode ungdomsarbeidet som gjøres ute idrettslagene.

Klubbutvikling: Et av våre mål er å bli bedre kjent med idrettslagene i Oslo. I sommer hadde fem av våre medlemmer sommerjobb i idrettskretsen, der vi besøkte idrettslag i hele byen og publiserte innhold i sosiale medier og på nettsiden osloidrett.no. Nå ønsker vi å samarbeide med idrettslag der ungdom er i fokus, for eksempel ved å bidra i oppstart av lokale ungdomsutvalg i klubbene. 

Jobbmuligheter: Å delta frivillig i ungdomsnettverket kan også åpne dører for lønnet arbeid i idretten; i sommerprosjekter, som aktivitetsguide, eller som kursholder/veileder i idrettskretsen.

Vil du være med?

Er du mellom 15 og 26 år og vil være med å bidra? Vil du lære mer om deg selv som idrettsleder? 

Fyll ut søknadsskjema her

Vi rekrutterer fortløpende denne høsten. Nye medlemmer inviteres til kickoff 19-20 november.

Del gjerne videre med aktuelle personer!

Ungdomsnettverket kan kontaktes på ungdomsnettverket@osloidrettskrets.no eller på telefon 926 72 776 til Caroline Saastad.