nabolag612.jpg

Vi lanserer Nabolagsklubb

Oslo Idrettskrets lanserer et helt nytt kvalitetsprogram: Nabolagsklubb. Det er en to-åring utviklingsprosess for fleridrettslag. Utviklingsprosessen skal ende i en sertifisering av idrettslag med ekstra kvalifikasjoner for å ivareta barn og ungdom i eget nabolag.

Nabolagsklubb er en videreutvikling og relansering av det vi tidligere har benevnt foregangsklubber og idrettsløft.

- Å være nabolagsklubb innebærer fem obligatoriske utviklingsområder, men vi har også klare forventninger til at nabolagsklubber tar ytterligere grep som er nødvendig for å øke deltagelsen og idrettsgleden i sitt nabolag. Samspill med bydeler, skoler og andre gode lokale krefter er vesentlig, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke.

– Vi i idrettskretsen vil yte særskilt støtte og rådgivning til nabolagsklubber, men idrettslagene skal også lære av hverandre og bli inspirert av hva som virker. Det blir en læringsprosess for alle parter.

Søk senest 1.november: For å kunne bli nabolagsklubb må idrettslaget søke snarest mulig og senest 1.november.

Bedre idrettslag

En ny strategisk plan for Oslo Idrettskrets ble vedtatt med stor entusiasme av kretstinget 7.oktober. Med innsatsområdene Variert og rimelig idrett, Bedre idrettslag og Kortreist idrett skal vi nå høye mål om vekst i idrettsdeltagelsen og sørge for at Osloidretten virkelig blir for alle.

- Vi er helt avhengig av den vilje, innsats og samarbeidsånd vi vet er i mange idrettslag for å klare dette, sier Magne Brekke. - Nabolagsklubbene skal hjelpe oss til å nå våre mål for Osloidretten, og vi skal hjelpe klubbene med kompetanse, erfaring og økonomi.

- Årets idrettssommer i Oslo viste oss verdien av å samarbeide på tvers av idrettsgrener og idrettslag. Vi var vitne til enorm aktivitetsglede og så idrettslagenes engasjement og vilje til å finne gode løsninger i nabolaget, sier Brekke. - Dette ønsker vi å bygge videre på gjennom Nabolagsklubb.