strategisk plan bilde612.jpg

Variert, rimelig, bedre og kortreist idrett

Hvordan skal Osloidretten utvikle seg videre? Hvilke mål skal settes for de neste fire årene? Det bestemmes på idrettskretsens ting den 7.oktober.

Forslag til ny strategisk plan for Osloidretten var på høring tidligere i år og endelig forslag ble publisert sammen med tingpapirene. Det legges frem et spisset og tydelig forslag med klare mål for de kommende årene.

Hovedmålet er å sørge for at vi har så attraktive tilbud at innbyggerne i byen ønsker å delta livet ut. Gode opplevelser med idrettsdeltagelse i barne- og ungdomstiden gir det beste utgangspunktet for et aktivt voksenliv og et varig engasjement i idretten. Vi vil sikre at alle får muligheten til å bli med i barneidretten - og at ungdomsidretten utvikles slik at enda flere blir med lenger.

Vi ønsker en Osloidrett som er variert, rimelig, bedre og kortreist. For å oppnå det har vi satt oss tre ambisiøse mål:

  • Økonomi skal fjernes som barriere for idrettsdeltagelse for barn og unge i Oslo.
  • Oslo skal ha et heldekkende nettverk av gode idrettslag som møter aktivitetsbehovet lokalt.
  • Alle barn og unge skal kunne delta i idrettsaktivitet i eget nærmiljø.

Det er sammen med idrettslagene, særidrettene og kommunen vi skal få til dette. Det er bare sammen vi kan skape idrettsglede for alle.