Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utsettelse av ting i Oslo Idrettskrets

Klubbe.jpg

Styret i Oslo Idrettskrets vedtok 20. april å utsette kretsens ting på ubestemt tid. Tinget skulle vært avholdt 10. juni, men pga. corona-situasjonen lar dette seg ikke gjøre. Ny dato for tinget er ikke fastsatt, men det tas sikte på gjennomføring i løpet av høsten 2020, enten fysisk eller digitalt.

 

Når dato for nytt ting blir fastsatt sendes melding om dette.

Fordelingen av representanter mellom de ulike særkretser/regioner og mellom de ulike bydelene følger av innkallingen som ble sendt i februar 2020.

De særkretser/regioner som allerede har meldt inn sine delegater kan velge å videreføre disse til det utsatte tinget eller så kan de komme med ny innmelding når ny dato er satt. En eventuell ny innmelding vil da erstatte tidligere innmeldte representanter.

Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i bydelene kan også velge å fastholde innmeldingene eller å endre disse senere. For de ISUer som ikke har gjennomført valgmøter kan disse utsettes til møtene i september hvor fordelingen av LAM og valg av nytt arbeidsutvalg i ISU er på agendaen. Om disse møtene skulle komme i konflikt med bestemmelsen om at valgmøtene må avholdes senest en måned før tinget vil eventuelle valg av representanter aksepteres.

Ytterligere informasjon om OIKs ting finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/om-idrettskretsen/ting-2020/

Spørsmål vedrørende tinget rettes til oslo@idrettsforbundet.no.