Ungdomsnettverket. Temakveld februar.jpg

Ungdomsnettverket rekrutterer

Ungdomsnettverket til Oslo idrettskrets søker nye medlemmer! Vi søker engasjert idrettsungdom mellom 15 og 26 år som vil være med å utgjøre en forskjell.

Hvem er vi?

Ungdomsnettverket består av engasjert idrettsungdom i Oslo, med variert idrettsbakgrunn og geografisk tilhørighet. 

To av våre medlemmer flytter fra byen, og vi søker dermed nye medlemmer for skoleåret 20/21.

Årets ungdomsnettverk (19/20) har bestått av Hanna Salo, Hadi Mohamed, Erlend Røste, Ingrid Sel Skråmestø, Caroline Saastad og Mia Michelle Malmer. Vi jobber tett med idrettskretsens rådgiver innen ungdomsidrett, Sigrid Nestgaard Rød, og tidligere nettverksmedlem, Sajandan Rutthira.

Hva gjør vi?

Events: Ungdomsnettverket arrangerer temakvelder for Osloungdom, med ambisjon om å skape møteplasser der man kan bli kjent andre idrettsengasjerte. I februar hadde vi deltakere fra hele 17 ulike idrettslag i Oslo og Akershus. Marco Elsafadi innledet om lagkultur, og vi hadde gruppediskusjoner om det å være ung i trenerrollen. Nå planlegges ny temakveld (november 2020). Har du lyst til å være med å arrangere? Søk om plass i nettverket da vel! Aktuelle temaer vi har diskutert er psykisk helse, prestasjonspress, paraidrett, tips til ungdomstreneren, fordeler/ulemper som ung leder, garderobekultur, oppstart av nye idretter og mye mer.

Klubbutvikling: Et av våre mål er å bli bedre kjent med idrettslagene i Oslo. Sommeren 2020 ble en god inngang, der tre av våre medlemmer fikk sommerjobb i idrettskretsen. Mia, Caroline og Hadi besøkte idrettslag i hele byen, og publiserte innhold i sosiale medier og på nettsiden osloidrett.no. Nå ønsker vi å samarbeide spesielt med idrettslag der ungdom er i fokus, for eksempel ved å bidra i oppstart av lokale ungdomsutvalg i klubbene. Her søker vi en ny klubbesøkansvarlig. På sikt ser vi for oss en egen klubbkomité.

Egenutvikling: Medlemmene får mulighet til å delta på arrangementer for unge idrettsledere og bli kjent med idrettsungdom fra hele landet. I januar deltok vi på idrettsgallaen! På bli-kjent-tur kickstartet vi nettverket med fokus på teambuilding og styrkebasert ledelse, og nå gleder vi oss til påfyll av nye hoder i teamet vårt. Å delta frivillig i ungdomsnettverket kan også åpne dører for lønnet arbeid i idretten; i sommerprosjekter, som aktivitetsguide, eller som kursholder/veileder i idrettskretsen.

Ungdommens talerør: Gjennom sosiale medier og reportasjer vil vi synliggjøre verdien av at ungdom blir sett og hørt. Vi ønsker å ha tett dialog med Kretsstyret i perioden som kommer, og å vise frem det gode ungdomsarbeidet som gjøres ute idrettslagene.

Vil du være med?

Er du mellom 15 og 26 år og vil være med å bidra? Vil du lære mer om deg selv som idrettsleder? 

Fyll ut søknadsskjema: https://forms.gle/88UvTRb9sD1E26Zg8 
Søknadsfrist: 30. september 2020

Vervet er frivillig. I skjemaet svarer du på om det er spesifikke områder du er ekstra interessert i, for eksempel klubbesøk, utvikling av ungdomsutvalg, arrangementer, sosiale medier, e.l.

Ta kontakt med sigrid@idrettsforbundet.no om du har spørsmål om søknaden. Ungdomsnettverket kan også kontaktes på ungdomsnettverket@osloidrettskrets.no