Plakat-rå.jpg

Plakat om smitteforebyggende tiltak på ulike språk

Oslo Idrettskrets har utarbeidet en plakat med råd om smitteforebyggende tiltak på ulike språk som våre idrettslag kan laste ned. Plakaten bygger på den Nasjonale veilederen «Smittevern for idrett» som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet nylig har lansert.

Plakatene er oppdatert med smitteforebyggende tiltak gjeldende fra 1.juni.

For å nå ut med informasjon til flere familier og medlemmer, og for å sikre at rådene for smittevern blir fulgt på trening, har Oslo Idrettskrets oppsummert gjeldende råd om smitteforebyggende tiltak til en plakat som idrettslagene kan laste ned. Rådene bidrar til at idrettslagene kan forebygge tilfeldig eksponering og gjennomføre trening på en forsvarlig måte innfor smittevernsbestemmelsene. 

Plakaten er oversatt til arabisk, somali, persisk og polsk, i tillegg til norsk og engelsk. Plakaten er tverridrettslig og kommer med råd om smitteforebyggende tiltak både før, under og etter trening.

Plakaten kan lastes ned i enten A4 eller A3 format. Plakatene vil bli oppdatert her når det kommer nye retningslinjer for idretten.

Oslo Idrettskrets har utarbeidet disse plakatene med støtte fra IMDi. 

Plakatene er oppdatert med smitteforebyggende tiltak gjeldende fra 1.juni. 

Norsk Plakat A4 Plakat A3
Somalisk Plakat A4 Plakat A3
Arabisk Plakat A4 Plakat A3
Engelsk Plakat A4 Plakat A3
Persisk Plakat A4 Plakat A3
Polsk Plakat A4 Plakat A3

 

Trykk her for Idrettsforbundet sine sider om koronaviruset.