DSC_0153.JPG

Inkluderingskonferansen 2020

Mandag 9.november arrangerte Oslo Idrettskrets sin årlige Inkluderingskonferanse for idrettslag i Oslo. Konferansen ble avholdt digitalt og over 50 personer deltok. Et fantastisk engasjement og god erfaringsdeling med fokus på å inkludere alle inn i idretten.

Temaet for kveldens konferanse var "Inkludering i praksis".

Konferansen var inndelt i to, hvor første del bestod av mange interessante innlegg. Blant annet fikk vi høre Generalsekretær Magne Brekke snakke om barrierer i idretten, i tillegg presenterte han Oslo Idrettskrets nylig lanserte program - Nabolagsklubb. 

Vi fikk et godt innblikk i rollen inkluderingsansvarlig. Hvilken jobb våre aktivitetsguider kan bidra med og hvordan Oslo Idrettskrets kan bistå i arbeidet med å utvikle paraidrettstilbudet. 

Vi hadde også med oss Tøyen Sportsklubb med Abdinor Mahammed som inspirerte oss med sin presentasjon av hvordan Tøyen SK driver som nabolagsklubb. Vibeke Thiblin fra Sagene Idrettsforening gav oss mange gode tips på bydelssamarbeid og hvordan løse betalingsutfordringer i praksis.

Del to av kvelden var workshops hvor deltakerne ble delt i digitale grupperom med en møteleder fra OIK. 

Temaene for kveldens workshop var følgende:

  • Hvordan sørge for inkludering på trening?
  • Hvordan kan styret i klubben arbeide aktivt med inkludering i praksis?

Referater fra workshopen ble skrevet og sammenstilt. Her finner du en oversikt over hvilke løsninger som fremkom: 

Tema 1

Tema 2

Hvis du ønsker å se del 1 av konferansen, finner du opptak her:

Opptak Inkluderingskonferansen