behovsplan2021.jpg

Idrettskretsens innspill til behovsplanen

Bymiljøetatens forslag til behovsplan har vært på høring – og Oslo Idrettskrets har gitt sitt innspill. – I det store og hele gode nyheter for Osloidretten, er oppsummeringen fra styreleder Sveinung Oftedal.

Behovsplanen for idrett og friluftsliv er siden 2016 etablert som et viktig verktøy for idrettsplanlegging i Oslo kommune. Innspillene fra idrettskretsen tar for seg plandokumentets struktur og metode, og aller viktigst den konkrete behovsanalysen og forslagene til tiltak i handlingsprogrammet. – Dette er en svært viktig plan for idretten i byen, og for oss er det viktig å bidra i utviklingen av planen, sier Sveinung Oftedal, leder i Oslo Idrettskrets.

Ambisiøst handlingsprogram

Oslo Idrettskrets mener at forslaget til behovsplan i det store og hele er gode nyheter for idretten i Oslo. – ­­Planen er tydelig på at behovet for idrettsanlegg i Oslo er stort, og det er samlet sett et ambisiøst handlingsprogram som følger med planen, sier Oftedal. Han fastslår at de store pengene i denne perioden vil gå til fleridrettshaller og bad.

Behovsplanen som verktøy for byplanlegging

Idrettskretsen har over tid vært opptatt av at behovsplanen også skal fungere som verktøy for byplanlegging i Oslo. – Alle som jobber med byplanlegging i Oslo bør ha kunnskap om idrettens behov for anlegg, og behovsplanen bør være et aktivt verktøy i planarbeidet, sier Oftedal.

– Byutviklingsperspektivet er tydeligere i dette forslaget, men vi oppfordrer til at denne delen av planen utvikles videre. – Identifisering av idrettsbehov i tidlig fase av områdeutvikling er nødvendig for å sikre areal og gode løsninger, fastslår Oftedal engasjert.

Enormt utredningsbehov

I tillegg til de konkrete anleggstiltakene i handlingsprogrammet er det en lang portefølje av utredningstiltak i planen. Kretslederen er opptatt av at det sikres nødvendig kapasitet for å gjennomføre det omfattende utredningsarbeidet som foreslås i planen. – Utredningsarbeidet er svært viktig for å holde trykket oppe i anleggsutviklingen, avslutter Oftedal.