Lovbøker 612x373.png

Enklere lovnorm?

Norges Idrettsforbund har innført en prøveordning med enklere lovnorm for idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Idrettslag i Oslo som velger dette vil ikke kunne motta offentlige midler eller gis tilgang til kommunale idrettsanlegg.

Den enkle lovnormen kan passe for noen typer idrettslag, men ikke for de aller fleste i Oslo. For idrettslag som forventer tilgang til kommunale idrettsanlegg eller økonomisk støtte via Oslo Idrettskrets, vil vi fraråde å endre til enklere lovnorm.

Styret i Oslo Idrettskrets har vedtatt at offentlige midler og treningstid i kommunale anlegg kun skal tildeles ordinære idrettslag i Oslo». Ergo vil idrettslag som bytter til enklere lovnorm kunne miste økonomisk støtte og tilgang til treningstider.

NIFs kunngjøring om enklere lovnormer uttrykker at idrettslag tilknyttet prøveordningen for enklere idrettslag vil ha de samme rettigheter og plikter til tilskuddsordninger. Det stemmer altså ikke for idrettslag i Oslo.