Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitetsguider på koronajobb

Ag2.jpg

Med koronoautbruddet har hverdagen blitt annerledes for de fleste, også for våre aktivitetsguider. Når oppgaven med å hjelpe barn og unge inn i organisert idrett for en periode er fraværende, oppsøkes barn og unge i egenorganisert aktivitet.

 

I påsken har våre aktivitetsguider - bokstavelig talt - vært på banen i bydelene Alna, Stovner, Søndre Nordstrand, Grünerløkka, Gamle Oslo og Østensjø for å snakke med ungdom og familier. 

- Mange av familiene aktivitetsguidene har pratet med har satt pris på at vi var til stede, sier Rizwan Ali Mohammad som er koordinator for Aktivitetsguidene i Søndre Nordstrand.

- Språk har vært en barriere for å nå frem til alle med informasjon om godt smittevern, og det gjelder også hva som er greit og ikke på idrettsanleggene i Oslo. Våre aktivitetsguider behersker mer enn 20 språk og kulturer, og kan enklere å slå av en prat med barn, ungdom og familier til stede. Det har vært mye uorganisert aktivitet og på god avstand har aktivitetsguidene pratet om dagens situasjon, blitt kjent med nye barn og unge og informert om hva aktivitetsguidene kan hjelpe til med. Når idrettslagene starter opp sin aktivitet så er aktivitetsguidene klare til å hjelpe!

Om aktivitetsguider

Aktivitetsguide er et gratis tilbud som hjelper barn og unge mellom 6-18 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien for å svare på spørsmål, presentere lokale idrettstilbud og kan forklare hvordan idretten fungerer. Aktivitetsguiden legger til rette for et godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen, til barnet/ ungdommen føler seg trygg i idrettslaget. Hvis familien har utfordringer med å betale kontingent kan aktivitetsguiden bidra til at man finner en god løsning for betaling i samarbeid med idrettslaget, NAV, bydelen og familien. Mange av våre aktvitetsguider snakker flere språk, slik at de har mulighet til å prate med familier på deres morsmål.

Du kan lese mer om aktivitetsguide på våre hjemmesider her. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om aktivitetsguide eller ønsker å få hjelp av en aktivitetsguide. Send gjerne en e-post til oslo@idrettsforbundet.no.