5) Klubbhåndbok

En nabolagsklubb skal ha en god og oversiktlig klubbhåndbok.

Klubbhåndboken skal være elektronisk og lett tilgjengelig på en oppdatert nettside eller annen plattform der klubbens medlemmer kan finne relevant informasjon.

Klubbhåndboken/nettsiden skal inneholde:

  • Idrettslagets lov
  • Rollebeskrivelser
  • Virksomhetsplan (visjon og verdier)
  • Betalingsinformasjon, inkludert informasjon om alternativer ved begrenset økonomi
  • Idrettslagets aktivitetstilbud

En nabolagsklubb skal utarbeide retningslinjer for å begrense kostnader for deltakelse. Følgende temaer skal med:

  • Utstyrskostnader
  • Reiser som foretas i idrettslagets regi
  • Treningstidfordeling internt
  • Oversikt over totalkostnaden for deltakelse i den enkelte aldersgruppe og idrett

Maler til klubbhåndbok finnes i Klubbguiden

Tone Holm Dagsvold
Tone Holm Dagsvold
Kontaktperson Klubbhåndbok