Kurs for trenere, instruktører og unge ledere i Osloidretten

Lederkurs for ungdom er et helgekurs som arrangeres i hele landet. I Oslo arrangeres det hver vår og høst.

Målgruppen er engasjert ungdom og unge voksne som er medlem av et idrettslag. Kurset arrangeres to-tre ganger i året for aldersgruppen 15-19 år. Annethvert år settes det opp kurs for aldersgruppen 20-26 år.

I kurset blir man kjent med annen idrettsungdom og lærer mer om egne styrker og ressurser. Kurset gir ungdom innsikt i og forståelse for hvordan norsk idrett er organisert. Vi lager planer for egne idrettslag, og jobber med kommunikasjonsleker og presentasjonsteknikk. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer skal gjøre det enklere å delta aktivt der beslutninger tas og til å ta initiativ i eget nærmiljø. Vinn-vinn for både deltakerne og idrettslaget!

Har dere ungdommer i idrettslaget som vil, kan og tør? Å delta lederkurs gir mulighet til å lære mer om seg selv og om sin rolle i idrettslaget.

Kurset starter med en helgesamling, og tar for seg temaene:

  • Teambuilding
  • Selvtillit/selvfølelse
  • Ledelse og lederrollen
  • Ungdom i sentrum
  • Idrettens organisering
  • Kommunikasjon
  • Retorikk og presentasjonsteknikk
  • Utarbeide handlingsplan (praksisoppgave i eget idrettslag)

LFU mars 22 (1).jpg

Prosjekt

Gjennom Lederkurs for ungdom utarbeider deltakerne en plan for praksisoppgave i eget idrettslag, enten enkeltvis eller med andre kursdeltakere fra samme idrettslag. 

Dette er et prosjekt som de unge lederne har ansvar for å gjennomføre.

For best mulig effekt er det viktig at en kontaktperson i idrettslaget har snakket om dette med sin(e) deltaker(e) før kurset. Kanskje har idrettslaget allerede et budsjett for ungdomsaktivitet å ta utgangspunkt i? Eller ledig anleggstid tilgjengelig? Tiltaket kan være alt fra å gjennomføre et arrangement for andre i nærmiljøet, å starte opp en ny aktivitet eller å sette i gang en miljøkampanje. Her finnes mange muligheter! 

Kurset avsluttes med oppfølgingssamling en ettermiddag i etterkant. Her jobber vi med veien videre som aktiv i idretten og deltakerne får utdelt kursbevis.

Sigrid Nestgaard Rød
Sigrid Nestgaard Rød
Seniorrådgiver

Kontakt meg ved spørsmål om kurs for unge ledere i idrettslagene!