Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Lederkurs for unge, 20-26 år

Sted: Digitalt / Sørmarka kurs og konferansesenter
Start: 21.05.2021 16:00 Slutt: 23.05.2021 13:00

Oslo idrettskrets inviterer til lederkurs for engasjerte unge voksne mellom 20 og 26 år som er medlem i et idrettslag. Kurset er satt opp som en kombinasjon av digitalt og fysisk oppmøte.

Å delta på lederkurs gir mulighet til å lære mer om seg selv og om sin rolle i idrettslaget. Lederkurs for ungdom er vanligvis arrangert for videregåendeelever fra 15 til 19 år. Nå har vi justert kurset for å treffe aldersgruppen 20 til 26. 

Dyktige kurslærere fra idrettskretsen vil ta dere gjennom spennende og læringsrike kursmoduler. Mer om innholdet i kurset finner du her.

Praktisk info - med viktige endringer per 14.04.21

Opprinnelig dato for kurshelgen var fysisk helgesamling 21.-23. mai 2021. Kurset er nå justert og delt opp over flere bolker, en hybrid mellom digitalt og fysisk. Se nye datoer her:

I tillegg vil deltakere fra fotballklubber som melder seg på, automatisk bli påmeldt en ekstra kurskveld som er rettet spesifikt mot roller og muligheter som finnes i fotballen. Denne gjennomføres onsdag 16. juni kl. 17-20.

Pris og påmelding 

Egenandel: 500,- pr. deltaker. Betales av idrettslaget eller deltakeren selv. Påmeldingsavgiften inkluderer kursopplegg, overnatting og måltider. Nabolagsklubber får dekket påmeldingen for inntil 4 deltakere.

Påmelding her

Deltakere fra idrettslag tilhørende Oslo idrettskrets vil bli prioritert, 4 stk per idrettslag. Har vi ekstra plasser etter dette, åpner vi for flere fra samme idrettslag og fra andre idrettskretser.

Smittevern og regler ved deltakelse

Innholdet i kurset er justert for å ivareta smittevernshensyn. På Sørmarka (overnattingsturen) har vi tilgang til romslige klasserom for å opprettholde krav til avstand. Faste grupper kan bli aktuelt. Hotellet følger opp gjeldende krav til hygiene og avstand ved gjennomføring av måltider og overnatting. Deltakerne settes opp på enkeltrom, men kan få dobbeltrom dersom man tilhører samme kohort.

Deltakerne må forholde seg til enhver tids gjeldende smittevernregler. Alle deltakerne skal være på eget rom senest klokken 23.00. Kurset er rus- og alkoholfritt. 

Oslo idrettskrets vil fortløpende vurdere muligheten til gjennomføring av den fysiske delen av kurset.

Spørsmål

Spørsmål kan sendes til sigrid@idrettsforbundet.no eller på telefon 481 86 620