30
apr
2016

Samordnet rapportering

Sted: Oslo
Start: 30.04.2016 08:00
Slutt: 30.04.2016 00:00

Ny frist for årets idrettsregistrering

Fra 2016 er fristen for idrettsregistreringen endret fra 31. januar til 30. april.

Viktig!! til deg som skal gjennomføre rapporteringen: alle som skal rapportere må ha opprettet profil i Min idrett. Dersom du ikke har gjort dette allerede, se fremgangsmåte her: Min idrett- profil

I tillegg til ny frist er dette en forenkling for å synkronisere opplysningene fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene.

Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto omsetning under kr 5 millioner kunne søke om momskompensasjon samtidig med idrettsregistreringen. Denne ordningen er planlagt utvidet til å gjelde for alle idrettslag fra og med 2017.

Les mer om nye frister her.