Aktivitetsguider på opplæringskurs høsten 2021
Aktivitetsguider på opplæringskurs høsten 2021

Om Aktivitetsguiden

Aktivitetsguidene er et inkluderingstiltak for å redusere økonomiske,- kulturelle,- og språklige barrierer for deltakelse i idretten. Aktivitetsguiden er et gratis tilbud i hele Oslo og vi hjelper barn og unge mellom 6-19 år og deres familie med å finne et passende idrettstilbud. Vi har i dag 30 aktivitetsguider som til sammen snakker 18 ulike språk.

Mange barn og unge er ikke med i idretten. For noen blir det for dyrt, andre mangler informasjon om hvilke tilbud som finnes eller hvordan de kan bli med i idretten. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Gjennom prosjektet Aktivitetsguiden vil Oslo Idrettskrets bidra til det.

Norsk idrett har en sentral posisjon i det norske samfunnet. 93 % av alle barn og unge har vært medlem av et idrettslag. Etter skolen er idretten kanskje den viktigste sosiale møteplassen for veldig mange barn og unge. Forskning viser at deltakelse i idrett er viktig for blant annet fysisk og psykisk helse, vennskap, språk, nettverk og skoleresultater. I tillegg skaper idrett tilhørighet og fellesskapsfølelse og er en viktig arena for barn og unge til å utvikle seg mentalt, fysisk og psykisk.

Oslo er en flerkulturell by hvor over 30% har minoritetsbakgrunn, som gjør at idretten må tenke nytt for å få med alle. Minoritetsgutter er nesten like ofte med i idretten som majoritetsgutter, mens jenter med minoritetsbakgrunn er klart underrepresentert. Lav inntekt, manglende kulturforståelse og forståelse for hvordan norsk idrett fungerer, samt språkkunnskaper er for mange hinder for deltakelse i idretten. Det kan være utfordrende å vite hvordan man blir med i et idrettslag og å vite hva som forventes hvis hverken du eller dine foreldre har vært med før. Foreldre eller foresattes økonomi og forståelse bør ikke stå i veien for barn og unges mulighet til å drive idrett. Aktivitetsguiden er med på å skape like muligheter for idrettsdeltakelse og et mer inkluderende samfunn!

Våre aktivitetsguider er i hovedsak unge voksne som har dette som en jobb ved siden av studier. For å være en aktivitetsguide må man være 18 år eller eldre. De aller fleste har minoritetsbakgrunn og er flerspråklig, og deres språkkompetanse har vi et stort behov for.

Vi har 20 guider i Oslo som til sammen snakker 15 ulike språk. Vi har delt inn Oslo i fem områder, hvor guidene jobber primært i et område. Ut ifra behov, eksempelvis stor etterspørsel eller språk, jobber de også i andre områder.

Vi har rekruttert guidene via deres egne og våre nettverk, gjennom bydelene vi samarbeider med og «Ung Leder» kurs i idrettslagene. Alle våre guider må gjennom et intervju, og videre delta på vårt opplæringskurs som går over to kvelder. Videre har de et møte med sin koordinator og må sette seg inn i ulike informasjonsskriv, samt at guidene kan besøke familiene to og to i starten.

 

De må levere en gyldig politiattest for å kunne jobbe som aktivitetsguide.  

Takk for at du vil være med å gjøre en forskjell. Aktivitetsguidene våre er med på å skape like muligheter for idrettsdeltakelse og et mer inkluderende samfunn!

 

Du må være 20 år eller eldre med en plettfri politiattest for å jobbe som aktivitetsguide. Arbeidet er timebetalt, og arbeidstiden er fleksibel og varierende. Man har i stor grad mulighet til å tilpasse arbeidet ut ifra sin hver dag- de fleste av våre guider har dette som en jobb ved siden a studier.

Vi har delt inn Oslo i fem områder, hvor guidene jobber primært i et område. Vi prøver å la alle guidene våre jobbe lokalt ut ifra hvor de selv bor, men man må påregne å jobbe i andre deler av byen hvis det blir behov for det, eksempelvis hvis det er stor etterspørsel eller behov for et språk.

 

De fem områdene i Oslo er:

Bydelene Ullern, Vestre- og Nordre Aker og Frogner

Bydelene St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo

Bydelene Bjerke og Grorud

Bydelene Alna og Stovner

Bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand

Hvis du ønsker å jobbe som aktivitetsguide, send mail emi.murakami@idrettsforbundet.no med følgende: 

  • CV
  • En kort søknad
  • Fortell hvilket område du primært ønsker å arbeide i

Alle aktuelle søkere blir tatt inn på et intervju, og går man videre etter det må man delta på et opplæringskurs over to kvelder.

Ingvild Vårdal Bredesen
Ingvild Vårdal Bredesen
Seniorrådgiver

Inkludering og Aktivitetsguiden