Illustrasjonsbilde_svomming.jpg

Svømmeanlegg

Tiden i de kommunale svømmehallene fordeles av Oslo Idrettskrets på oppdrag fra Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i mai/juni hvert år og gjelder for den kommende vintersesongen.

Fordelingsprosessen

Fordelingsprosessen har flere ulike trinn, noe som er illustrert i figuren under:

 • Rammer: Rammene for fordelingen bestemmes av de ulike etatene og kommunale foretakene i Oslo kommune. Eksempler på slike rammer er sesonglengde, åpningstider i sesong, begrensninger i bruk osv.
 • Trinn 1: Fra Oslo Idrettskrets og til særidretter. Eks: Fra Oslo Idrettskrets til svømmekretsen.
 • Trinn 2: Fra særidrett og til klubb. Eks: Fra svømmekretsen til Oslo Idrettslag svømmegruppa.
 • Trinn 3: Fordeling i klubb. Eks: Fordeling mellom treningsgruppene i svømmegruppa til Oslo Idrettslag.

Siden tilgangen på anlegg er en knapp ressurs i Oslo, er det definert hvilke idretter som har rettigheter i tildelingen. I svømmeanleggene er dette per dags dato følgende idretter; fridykking, stup, svømming, synkronsvømming, triatlon, undervannsrugby og vannpolo.

Idrettslag som ønsker tilgang på treningstid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir fordelt (se kontaktinfo nederst på siden).

Merk: Det finnes unntak for spesielle tiltak som godkjennes av OIK i forkant av den ordinære tildelingen (før trinn 1). Dette kan f.eks. være områdespesifikke tiltak, inkluderingstiltak eller paraidrettstiltak.

Retningslinjer

Retningslinjene for fordeling av tid i svømmeanleggene vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Disse retningslinjene gjelder for trinn 1 i fordelingsprosessen.

Særidrettenes fordelinger

Hver enkelt særidrett har ansvar for å lage retningslinjer for fordeling av tiden innenfor sin særidrett (trinn 2 i prosessen). Les mer om dette på den enkelte særidrettens nettsider:

 • Fridykking
 • Stup, svømming, synkronsvømming og vannpolo
 • Triatlon
 • Undervannsrugby

Fordelingsprosess sesongen 2024/2025

Det er planlagt følgende tidsplan for fordelingsprosessen:

Fordi det er mange klubber involvert og mange detaljer å passe på er det valgt en representativ modell i fordelingsprosessen. Det forutsettes at hver enkelt særidrett koordinerer innspill fra «sine» klubber og leverer samlede innspill. På fordelingsmøtene har hver enkelt særidrett mulighet til å stille med maksimalt to representanter som skal ivareta interessene til samtlige av klubbene i Oslo.

Informasjon fra Oslo Idrettskrets om de ulike trinnene i prosessen vil bli lagt ut fortløpende.

Publikumstid

En betydelig andel av tiden er forbeholdt publikum -  se Oslo kommunes nettsider for mer informasjon.

Fordeling for sesongen 2023/2024

Fordeling for sesongen 2022/2023

 • Onsdag 2. mars 2022 – Infomøte
 • Onsdag 16. mars 2022 – Særidrettenes frist innsending av justering av tider og arrangementsønsker
 • Før påske - OIK får tider fra BYM
 • Fredag 22. april 2022 – 1. utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Fredag 29. april 2022 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 1. utkast
 • Torsdag 5. mai 2022 – Fordelingsmøte

Fordeling for sesongen 2021/2022

 • Tirsdag 2. mars 2021 – Infomøte
 • Før påske - OIK får tider fra BYM
 • Fredag 9. april 2021 – 1. utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Fredag 16. april 2021 – Frist for tilbakemelding 1. utkast
 • Fredag 23. april 2021 – 2. utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Fredag 30. april 2021 – Frist for tilbakemelding 2. utkast
 • Fredag 7. mai 2021 – Fordelingsmøte

Fordeling for sesongen 2020/2021

Fordeling for sesongen 2019/2020

Fordelingsoversikt høsten 2019

Fordelingsoversikt våren 2020

Fordeling for sesongen 2018/2019

Fordelingsoversikt

Fordeling for sesongen 2017/2018

Fordelingsoversikt

Fordelingsprosess 2024/2025

Vis hele kalenderen