Ishockey fra Jordal Foto OIK.jpg

Ishaller

Tiden i de kommunale ishallene fordeles av Oslo Idrettskrets på oppdrag fra Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i mai/juni hvert år og gjelder for hele det kommende skoleåret.

Fordelingsprosessen

Fordelingsprosessen har flere ulike trinn, noe som er illustrert i figuren under:

  • Rammer: Rammene for fordelingen bestemmes av de ulike etatene og kommunale foretakene i Oslo kommune. Eksempler på slike rammer er sesonglengde, åpningstider i sesong, begrensninger i bruk osv.
  • Trinn 1: Fra Oslo Idrettskrets og til særidretter. Eks: Fra Oslo Idrettskrets til ishockeyregionen.
  • Trinn 2: Fra særidrett og til klubb. Eks: Fra ishockeyregionen til Hasle/Løren IL ishockeygruppa.
  • Trinn 3: Fordeling i klubb. Eks: Fordeling mellom treningsgruppene i ishockeygruppa til Hasle/Løren IL.

Siden tilgangen på anlegg er en knapp ressurs i Oslo, er det definert hvilke idretter som har rettigheter i tildelingen. I ishallene er dette per dags dato følgende idretter; ishockey, kortbane skøyter, kunstløp og rinkbandy.

Idrettslag som ønsker tilgang på treningstid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir fordelt (se kontaktinfo nederst på siden).

Merk: Det finnes unntak for spesielle tiltak som godkjennes av OIK i forkant av den ordinære tildelingen (før trinn 1). Dette kan f.eks. være områdespesifikke tiltak, inkluderingstiltak eller paraidrettstiltak.

Retningslinjer

Retningslinjene for fordeling av tid i ishallene vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Disse retningslinjene gjelder for trinn 1 i fordelingsprosessen.

Særidrettenes fordelinger

Hver enkelt særidrett har ansvar for å lage retningslinjer for fordeling av tiden innenfor sin særidrett (trinn 2 i prosessen). Les mer om dette på den enkelte særidrettens nettsider:

  • Ishockey
  • Kortbane
  • Kunstløp
  • Rinkbandy

Fordelingsprosess sesongen 2022/2023

Det er planlagt følgende tidsplan for fordelingsprosessen:

Fordi det er mange klubber involvert og mange detaljer å passe på er det valgt en representativ modell i fordelingsprosessen. Det forutsettes at hver enkelt særidrett koordinerer innspill fra «sine» klubber og leverer samlede innspill. På fordelingsmøtene har hver enkelt særidrett mulighet til å stille med maksimalt to representanter som skal ivareta interessene til samtlige av klubbene i Oslo.

Informasjon fra Oslo Idrettskrets om de ulike trinnene i prosessen vil bli lagt ut fortløpende.

Publikumstid

Noe av tiden er også åpent for publikum -  se Oslo kommunes nettsider for mer informasjon.

Fordeling for sesongen 2021/2022

Fordeling for sesongen 2020/2021

Fordeling for sesongen 2019/2020

Fordeling for sesongen 2018/2019

Fordeling for sesongen 2017/2018

Fordeling for sesongen 2016/2017

Fordeling for sesongen 2015/2016