YA logo web1.jpg

Young Active

Young Active var Nordland idrettskrets store ungdomssatsing 2013-2016. Idéen var å motivere idrettslag og utvalgte ungdommer til å starte opp treningsgrupper (kalt YouAct-grupper) med variert aktivitet, der fokus er mestringsopplevelser framfor konkurranse. Selv om Young Active-prosjektet er avsluttet så fortsetter Nordland idrettskrets vår ungdomssatsing gjennom lederkurs, aktivitetslederkurs og ungdomsutvalg, m.m.

For å skape dette engasjementet skolerte vi ungdom mellom 15 og 19 år som ledere og trenere gjennom Lederkurs for ungdom og Aktivitetslederkurs for ungdom.

Ungdommene vil gjennom disse kursene bli rustet til å starte opp egne YouAct-grupper i sine idrettslag.

 

Idrettsglede for ungdom
Gjennom Young Active-modellen ønsker Nordland idrettskrets å bidra til at enda flere ungdommer opplever idrettsglede.

Ungdom er en stor ressurs for idretten, også som trenere og ledere. Ungdom skal få drive idrett på egne premisser, og de skal få lov å bidra i idrettslaget sitt.

Resultater
Siden oppstarten høsten 2013, har Nordland idrettskrets arrangert 6 lederkurs- og 6 aktivitetslederkurs for ungdom. Kursene har hatt tilsammen 268 deltakelser, hvorav 183 er jenter og 85 er gutter. 

Young Active 2016/2017
I 2016 har Nordland idrettskrets som mål å videreføre de allerede etablerte YouAct-gruppene, samt starte opp nye grupper i idrettslag.

Idrettslag med etablert YouAct-gruppe:

  • Ørnes IL
  • SFK Ajaks
  • Brønnøysund IL
  • Vega IL

Idrettslag som er i oppstartsfasen:

  • Sandnessjøen IL
  • Sømna IL
  • Tverlandet IL
  • Innstrandens IL


Ønsker ditt idrettslag å starte med Young Active?
Vi har plass til flere!

 

Young Active-rapporten
Alt om prosjektet kan leses i Young Active-rapporten (klikk på bildet under)

Young Active er startet opp og drives av Nordland idrettskrets, med finansiering av Nordland fylkeskommune og Norges idrettsforbund. Prosjektet er en del av Ungdomsløftet i norsk idrett.

Gjennom prosjektperioden (2014-2016) kjører vi følgende kurs for ungdom i Nordland.

LEDERKURS FOR UNGDOM (15-19 år)
25 timer (fre-søn)

Gjennom en spennende helg fyllt av action, teambuilding og masse ny lærdom tar våre kursholdere deg med på en reise i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan du kan få innflytelse i idrettslaget ditt. Du får en innføring i ulike ledelsesverktøy du kan bruke i sin trener/ledergjerning og det beste av alt: Du treffer mange ungdommer fra ulike steder i Nordland som brenner for deg samme som deg!

Modulene i kurset er:

* Teambuilding
* Selvtillit og selvfølelse
* Ledelse og lederrrollen
* Ungdom i sentrum
* Idrettens organisasjon
* Kommunikasjon
* Retorikk


AKTIVITETSLEDERKURS FOR UNGDOM (15-19 år)

16 timer (lør-søn)

Kurset skal gi deltagerne innføring i hvordan man best legger til rette for aktivitet for ungdom mellom 13 og 19 år. Kurset skal bevisstgjøre på hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer enkle aktivitetsøkter for ikke-konkurranse-aktivitet. Dette er et generelt kurs som kjøres på tvers av alle idretter, der ungdom lærer og trene andre ungdommer. Kurset er en blanding av teori og praksis.

Modulene i kurset er: 

1) FYSISK AKTIVITET OG HELSE (teori)
2) TRENERROLLEN  (teori)
3) PÅ ARENAEN (teori og praksis)
4) TRENINGSØKTA (teori og praksis)

Mer info om kurset finner du her

Teorien foregår ved klasseromsundervisning og øktene gjennomføres i gymsal/idrettshall eller utendørs

 

Hovedmål

Prosjektets hovedmål er å få ungdom til å engasjere seg som ledere og trenere i Nordlandsidretten, og gjøre dem rustet til å starte opp selvstyrte YouAct-grupper i sine idrettslag. Fokuset i disse gruppene er idrettsglede og følelse av mestring og medbestemmelse!

MERK! YouAct-gruppene er organisert som en "Idrettsskole for ungdom 13-19 år". Alle idrettslag som starter opp en slik gruppe, har mulighet for å søke om oppstartsmidler fra Nordland idrettskrets på minimum kr 11.000,- Se søknadskriterier her

Delmål

Innen utgangen av 2016 skal vi ha:
- Utdannet 100 unge idrettsledere/aktivitetsledere i idrettslagene
- Startet opp 30 YouAct-treningsgrupper for ungdom i idrettslagene i Nordland
- Engasjert 500 flere ungdommer til å være i fysisk aktivitet

Målgruppe
1) Ungdom (15-19 år) som ønsker å bli trenere/ledere i idretten
2) ALLE ungdommer (13-19 år) som ønsker å trene variert 1-2 ganger i uken

Slik går du fram for å starte opp en YouAct-gruppe

Mange ungdommer kan tenke seg å fortsette lenger med aktivitet i idrettslaget, dersom tilbudet er variert, ungdom selv definerer hvilke aktiviteter eller idretter de ønsker å drive med, hvor ofte og i hvilken form. Løsningen på dette er samlet i et konsept som heter YouAct-gruppe. Hos Norges idrettsforbund (NIF) kan man søke penger til å få i gang eller utvikle et slikt tilbud.

Kriterier for å bli en godkjent YouAct-gruppe:
1.  Den skal være et åpent tilbud for alle ungdommer fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.
2.  Opprettelsen skal være en del av idrettslagets tilbud, og må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes. 
3.  Utformingen av aktivitetene skal skje i nært samarbeid med ungdommen selv. Turer og turneringer kan også være en del av konseptet.
4.  Ungdommene skal få prøve seg på minst 2 idretter/aktiviteter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. Fokuset skal ligge på aktivitetens egenart og videreutvikling av ungdommenes ferdigheter, ikke konkurranse.
5.  YouAct-gruppen skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer. 
6.  Årsplan som viser aktiviteten i YouAct-gruppen, uke for uke, skal legges ved søknaden eller være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside.
7.  Aktivitetslederne/trenerne i YouAct-gruppen bør ha kompetanse på å tilrettelegge aktivitet for ungdom. 

SØK OPPSTART- eller UTVIKLINGSSTØTTE!
Gis til YouAct-grupper som tilbyr idrettsaktiviteter for ungdom fra og med det året de fyller 13 år og til og med det året de fyller 19 år.

 

1) OPPSTARTSSTØTTE
Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis kun oppstartsstøtte til én YouAct-gruppe pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag. 

Beløpene er som følger:
kr. 11.000,- for YouAct-gruppe med færre enn 50 ungdommer
kr. 16.000,- for YouAct-gruppe med flere enn 50 ungdommer

2) UTVIKLINGSSTØTTE
Eksisterende YouAct-grupper kan søke om utviklingsstøtte

Utviklingsstøtten er kr. 8.500,-

• Utvidelse i alderstrinn
• Utvidelse i aktivitetstilbud/omfang (eks. tilbud i ny skolekrets, samarbeid med skole, andre idrettslag).
• Inkludering av ungdom med funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov.
• Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere.*
• Tilrettelegging av en utebasert YouAct-gruppe som tilbyr uteaktiviteter hele året.
• Oppstart av YouAct-gruppe som har ligget nede.

Ta kontakt med Nordland idrettskrets for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

Hvordan søke oppstart- eller utviklingsstøtte?

Det er utarbeidet et søknadsskjema som kan brukes både til oppstarts- og utviklingsstøtte. Som vedlegg til søknaden skal det sendes med en årsplan - evt. henvises til internettside hvor årsplanen er tilgjengelig. Årsplanen skal vise hvilke idretter/aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer (der hvor det ikke naturlig framgår).

Søknadsskjemaet finner du her

Ta kontakt med Nordland idrettskrets om du har spørsmål om søknadsprosedyren. Tlf: 75711400  - E-post: nordland@idrettsforbundet.no 

Nordland idrettskrets oppfordrer alle idrettslag å sende ungdom på kurs:

Lederkurs for ungdom og Aktivitetslederkurs for ungdom arrangeres jevnlig i regi av idrettskretsen. Se vår KALENDER og FACEBOOKSIDE for informasjon om disse kursene.

Forsikring av deltakerne
Barneidrettsforsikringen gjelder frem til man fyller 13 år. Etter dette må idrettslaget/klubben sikre at deltagerne på YouAct-gruppen i alderen 13 til 19 år er forsikret gjennom lisensordninger med særforbund eller gjennom personlige forsikringer

 

Last ned fullstendig prosjektbeskrivelse