aktivportalen.jpg

Modul: Fritidsvenn

Her ligger verktøyene til AFFA; Modul Fritidsvenn

Oppstart og informasjon:

Rekruttering:

Kobling og veiledning:

Ivaretakelse av frivillige: