Idretten trenger flere kvinner i leder- og trenerposisjoner!

Idretten engasjerer og drives av engasjerte mennesker – mennesker som vil noe mer for sitt idrettslag eller lokalmiljø. Den samler også et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse, nettverk og ressurser. 

En rekke studier viser at kvinner i dag er svært underrepresentert i flere roller, og vi trenger kjønnsbalanse for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle. 

#GNIST
Innlandet idrettskrets har utviklet #GNIST, som er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten. Idretten trenger flere kvinner i leder- og trenerposisjoner, og vi trenger hjelp av idrettslagene for å realisere dette. Målet med #GNIST er å bedre kjønnsbalansen i idretten.
Sammen tenner vi GNISTEN!

- Kjenner du, eller er du kanskje selv, GNISTEN vi ser etter?