Idrettsglede for barn

Fordeler ved å ta verv i idretten

Innlandet idrettskrets har utviklet #GNIST, som er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten. Ved å ha et tillitsverv vil du oppleve at du får mye igjen for ditt engasjement!

Et verv i idretten rommer mye – det handler om relasjonsbygging, egenutvikling, oppfølging av eget barn og påvirkningen man har, og får, fra lokalsamfunnet.

Er DU GNISTEN idretten trenger?
Kjenner du, eller er du kanskje selv, en av kvinnene vi ser etter?

Det er mange fordeler ved å ta verv i idretten!

Idretten drives av engasjerte mennesker som vil noe mer for sitt idrettslag eller lokalmiljø. Som trener, leder eller styremedlem vil du bli kjent med mennesker med ulik bakgrunn, erfaringer og kompetanse som du kanskje ellers ikke ville møtt. Her kan du bygge relasjoner gjennom:

 • nettverksbygging
 • teamarbeid/samarbeid
 • skape relasjoner/nye vennskap
 • tilhørighet i gruppe/lokalsamfunn
 • inkludering og integrering

 

I idretten er all kunnskap og kompetanse verdifull, og du vil oppleve at du kan bruke av din erfaring og kompetanse utover det du gjør i til daglig. Du vil også få muligheten til å utvikle deg selv og lære nye ting som har overføringsverdi til arbeidslivet. Her kan du oppleve egenutvikling gjennom:

 • læring/kompetanseheving
 • organisasjonserfaring med overføringsverdi til arbeidsliv og/eller annet engasjement
 • erfaring med håndtering av relasjoner
 • lære å ta og ha ansvar
 • mestring og utviklingsmuligheter
 • bygge selvtillit og selvfølelse
 • positivt for cv-bygging, spesielt for unge mennesker
 • har du ambisjoner, er det gode muligheter for å "klatre" til ansvarsfulle verv og oppgaver

 

Å følge opp og tilrettelegge for egne barn og deres venner er en god grunn for mange til å engasjere seg i idrettsaktiviteter. Mange har nettopp rollen som trener, lagleder eller oppmann som sitt første tillitsverv, som kan gi muligheter til:

 • samvær og interaksjon med eget barn
 • tilrettelegging av sosialisering for eget og andres barn
 • tilrettelegging av helsefremmende aktiviteter for eget og andres barn

 

Som en stor del av samfunnet er idretten er arena for inkludering og fellesskap, og gjennom idretten bidrar vi til toleranse, gode holdninger og sosial rettferdighet. Som trener eller styremedlem kan du være med å påvirke kulturen i ditt lokalmiljø til å:

 • bygge og utvikle kultur i lokalmiljøet
 • sikre trygge rammer for barna våre, oss selv og våre omgivelser
 • styrke toleranse og mangfold
 • motvirke trakassering og overgrep
 • bidra til sosial rettferdighet

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, hvor Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner.