Kvinner er svært underrespresentert i idretten

Hør organisasjonssjef Tina Thorsen fortelle om viktigheten av kjønnsbalanse i idretten!

Idrettskretsen fikk i 2018 oppgaven med å finne ut hvordan det sto til med kjønnsbalansen innenfor idretten i Innlandet. Sammen med Fylkeskommunen og Østlandsforskning utarbeidet vi et kunnskapsgrunnlag for å finne ut av dette.

  • Vi så at kvinner var svært underrepresentert i trener- og lederverv. Derfor satte vi i gang et forskningsprosjekt som ga oss mye kunnskap om hvordan kjønnsbalansen så ut i innlandsidretten, og hva som gjør at kvinner ikke blir engasjert til lederroller i samme grad som menn, sier Tina engasjert.

 

Tidligere tiltak var ikke nok - verktøykasse opprettet

Innlandet idrettskrets utviklet flere tiltak som skulle øke rekrutteringen av kvinner, som mentorprogram, nettverk for kvinner og valgkomitekurs, men dette var ikke nok.

  • Vi så at det var behov for et rekrutterings- og kommunikasjonskonsept for idrettslagene våre – rett og slett en verktøykasse med interne og eksterne virkemidler for å rekruttere flere kvinner, sier Tina.

Innholdet i verktøykassen bygger på erfaringer fra kunnskapsgrunnlaget og materiell for å vekke interessen hos kvinnene i og rundt idrettslagene.

  • Vi vil gjerne at dette skal bli en innarbeidet måte å jobbe på innen kjønnsbalanse, mangfold og frivillighet. Det er kanskje det viktigste for oss, sier Tina.

 

Håper flere føler seg truffet

Forskningsprosjektet konkluderte også med at det er flere gode grunner til å aktivt rekruttere kvinner til leder- og trenerverv.

  • Ved at det kommer flere kvinner inn i styrene vil vi få andre perspektiver, interesser og diskusjonsområder enn vi har hatt hittil, og det igjen skaper god aktivitet og trygge rammer for utøverne våre, fortsetter Tina.

  • På sikt vil bedre kjønnsbalanse bidra til økt mestring, prestasjon og resultater. Jeg håper det er mange der ute som føler seg inspirert og  tenker «Det er meg de vil ha, og jeg kan være den gnisten!», avslutter Tina oppfordrende.