Dumt å bare rekruttere fra 50% av befolkningen

Bent Svele er daglig leder i HamKam og er en kjent stemme for mange som følger med på håndball på tv. Han er vant til å være tydelig når han snakker, og når det kommer til andelen kvinner i leder- trener og styreverv i idretten er det intet unntak.

I forkant av intervjuet ble problemstillingen ekstra tydelig.

– ... mulighet til å få snakket med noen kvinner i HamKam? Nei. Det er ikke mulig. Det er ingen kvinner her, forteller Bent Svele.

Han sier videre at det er noe HamKam jobber med, og at de har fokus på å gjøre noe med saken.

– Det er dumt å bare rekruttere fra 50% av befolkningen. Kvinner bidrar med et annet syn og innfallsvinkler på saker, og det er veldig verdifullt, sier han.

 

Har noen teorier

Bent Svele har også noen teorier på hvorfor det er så få kvinner i lederposisjoner innen idretten. Èn av teoriene handler om tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

– Det kan handle om at det er mer akseptert at menn, pappaer, kaster seg uti en trenerrolle, mens kvinner er forventet å ha mer av ansvaret hjemme, med barn, i tillegg til sin jobb, sier han.

En annen teori handler om at det kanskje er «flink pike-syndromet som spiller inn.

– Når det lyses ut en stilling, kan kanskje kvinner se på kvalifikasjonene og hvis det er et par ting på lista hun ikke har så søker hun ikke. Mens en mann kan krysse av på to av ti, og tenke at han er god nok, sier han.

Ubalanse er negativt

Han ønsker seg at flere kvinner var flinkere til å kaste seg ut i det. At de tok spranget og gutset.

– Du vet, det er mye forskning som viser at en bedre kjønnsbalanse er bedre for alle. Det blir mindre trakassering og overgrep, og også et bedre arbeidsmiljø generelt. Monokultur er aldri bra, understreker Svele.

HamKam jobber nå med å øke andelen kvinner i klubben. Blant annet skal det opprettes kvinnelag, som ikke finnes i dag.