Illutrasjon inkludering_1920.jpg

E-kurs om inkludering

De fleste idrettslagene er flinke til å inkludere barn og unge i sine aktiviteter, og gjør større eller mindre tiltak for å legge til rette for å tilpasse aktiviteter og rekruttere nye barn og unge.

I dette e-kurset om inkludering i idretten har vi samlet mange erfaringer fra det gode arbeidet som idrettslag allerede gjør.

Kurset handler om hvordan idrettslag kan få et større mangfold i medlemsmassen sin. Kurset omfatter refleksjon og fakta om inkludering av barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og barn og ungdom fra lavinntektsfamilier.

Ved å ta dette kurset får du motivasjon og inspirasjon til å skape idrettsglede for alle.

Det tar 50-60 minutter å gjennomføre.

Klikk her for å lese mer.