Foto: Alexander Eriksson/Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Foto: Alexander Eriksson/Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Lederkurs for ungdom

Er du mellom 15 og 19 år? Har du lyst å engasjere deg mer i idrettslag? Har du lyst til å bli en bedre leder?

Kurset skal gi deltakerne økt kunnskap om det å være en frivillig ressurs i idretten og ikke minst skape motivasjon til at de vil, kan og tør ta ansvar i eget idrettslag. I løpet av kurset vil deltakerne lære mye om seg selv, hvordan idretten er organisert og hvordan de kan påvirke sin idrettshverdag.
Deltakerne skal også sette smarte mål og utarbeide en handlingsplan med tiltak de skal gjennomføre når de kommer tilbake til idrettslaget etter endt kurshelg.

Jeg vil - jeg kan - jeg tør!

Kurset er todelt.
Den første delen går over en helg, og tar for seg temaene:

 • Selvbilde, selvtillit og selvfølelse
 • Rollemodell
 • Medlemmet i sentrum
 • Du som ressurs
 • Fra mål til handling
 • Kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk
 • Fra kurs til handling

Den andre delen er en oppfølgingssamling en lørdag ca. et halvt år etter kurshelg. Her gjennomgås status på handlingsplanen og erfaringsutveksling, samt faglig påfyll i møteledelse og styrearbeid.

Sted: Hove Leirsenter, Hoveveien 100 4818 Færvik
Start: 11.11.2022 16:00
Slutt: 13.11.2022 17:00

Målgruppe
Engasjert ungdom i alderen 15 til 19 år, og som er medlem av et idrettslag.

Pris
kr 1.500,- per person inkl. overnatting og måltider
 
Meld deg på her.  Innen 1. nov.

Regler for kurset
 • Kurset er rus- og alkoholfritt
 • Alle deltakere bor på 2- eller 3-mannsrom
 • Det er mulig man må dele rom med deltakere fra andre klubber, men vi prøver så langt det går å legge deltakere fra samme klubb på samme rom
 • Alle deltakerne skal være på eget rom senest klokken 23.00

Mer informasjon her.


For evnt. spørsmål ta kontakt med Marianne Hilmarsen
Tlf: 48090878