«SUPERsatsing» er et samarbeidsprosjekt mellom idrettskretsene i Agder, Rogaland og Vestland. Satsingen skal bidra til at flere mennesker med utviklingshemming blir mer fysisk aktive, får oppleve økt mestringsfølelse og får bli en del av idrettsfamilien.

Petter H. Lindby
Petter H. Lindby
Rådgiver SUPERsatsing