Fra fjorårets olympiske akademi. Foto: Alexander Eriksson
Fra fjorårets olympiske akademi. Foto: Alexander Eriksson

Søk om å få delta på Olympisk akademi 2023 – årets tema er paraidrett og like muligheter

Norges olympiske akademi er én av de viktigste møteplassene for unge ressurspersoner i norsk idrett. Årets akademi avholdes fra 11.-13. august og tema er «Paraidrett – Én idrett, like muligheter».

Olympisk akademi er en møteplass der unge idrettsfrivillige får faglig påfyll, øker sitt nettverk og deler erfaringer på tvers av idrett, bakgrunn, alder og rolle i idretten. Målet med akademiet er å fremme de olympiske verdiene og diskutere samfunnsaktuelle tema.

Akademiet avholdes for ca. 50 deltakere på Nansenskolen på Lillehammer i august hvert år. NIF dekker kost, losji og faglig innhold, mens den enkelte deltaker eller organisasjonsledd dekker transport tur/retur Nansenskolen.

Ettersom olympisk akademi har blitt en svært attraktiv møteplass de siste årene og det er begrenset med plasser, fordeles deltakerplassene ut ifra rolle, organisasjonsledd, kjønn og geografi.

Olympisk akademi 2023 avholdes fra 11. august kl. 16.00 til 13. august kl. 15.00. Årets tema er «Paraidrett – Én idrett, like muligheter». Lillehammer Olympic Legacy Sport Centre (LOLSC) er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av akademiet.

Er dette noe for deg?
For å delta må du være mellom 18 og 29 år og ha ett eller flere verv i norsk idrett (f.eks. trener, tillitsvalgt, styremedlem, dommer eller andre roller).

For mer informasjon og påmelding gå til denne siden. Fristen for å søke om å få delta på akademiet er 11. juni. 

Har du spørsmål om akademiet? Ta kontakt med Sigurd Roestad på sigurd.roestad@hotmail.com.